ZÁZNAM online besedy

V PROUDU ŽIVOTA

z úterý 26. 4. 2022 od 18h

Pozvánka na besedu:

Za poslední dny, týdny, měsíce, roky se toho událo pro mnohé více, než by byli schopni pojmout. Projevy neschopnosti to unést jsou narůstající agrese, hněv, napětí a s tím spojené psychické a fyzické potíže na jedné straně a na druhé uvědomění si mnohých iluzí
a poptávka po změně a vlastním vývoji.

A přesto všechno jedeme dál. Život jde dál. My jsme pouze jeho svědci. Jsme správci daru být a žít.

A otázky zní, jakými správci bychom chtěli být? Jaké svědectví v jeden den odevzdáme? A lze být svědkem a správcem zároveň? Co znamená být zodpovědným opatrovníkem daru života? A jsou tyto otázky vůbec důležité?

A jak souvisí vědomé svědectví o životě a vědomé, či nevědomé správcovství se zdravím a nemocemi? A souvisí to s tím, jak se právě teď máte a co prožíváte? Máte moc nad svým prožitkem života, nad realitou, kterou vidíte a cítíte?

Pokud některá z těchto otázek s vámi rezonuje, tak si pořiďte přístup k online přenosu besedy, se kterým současně získáte i záznam na neomezenou dobu.

Těšíme se, co nám příjde za informace do společného prostoru. Jak z danými informacemi naložíte bude na vás. Věřím však, že i tato těžší témata probereme na vlně lehkosti, ladnosti a humoru. A také věřím, že k tomuto záměru přispějete svojí přítomností a energií, nebo dotazem.

K záznamu besedy získáte další
BONUSOVÝ ZÁZNAM BESEDY:

Záznam besedy Víra jako hybná síla s Jaroslavem Duškem, Janem Rakem
a MUDr. Janem Vojáčkem

Možnost získat záznam končí za:

Záznam online besedy s bonusem:

450 Kč

(20 Eur)

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A ZÍSKEJTE ZÁZNAMY BESED:

Děkujeme a těšíme se na vás ve vysílání.