Záznam online vysílání

Narozeninová vize klubu UBZ

z úterý 28. 12. 2021 od 20h

Jak jsem již avizoval, v úterý 28/12/2021 se vyskytuji na tomto světě již 40 let.

Za to vděčím božským přírodním principům lidského života a svým rodičům, kteří se stali potřebným médiem průchodu onoho božství do těla a mysli.

Moje cesta životem mi dala zakusit mnohé zkušenosti, přístup k mnohým vědomostem, informacím a zážitkům. Nejvíc jsem vděčný za možnost mít po boku skvělou ženu Šárku a také být milujícím otcem a pozorovatelem dvou dalších životů, našich dcer Emy a Loty.

V minulém roce jsem se rozhodl položit se do budování klubu Umění být zdráv, jako určitého hnutí za zdravější a kvalitnější život každého jednotlivce, který projeví zájem a tím zdravějších komunit a společnosti.

A na své 40. narozeniny bych vás již současné členy klubu, tak vás ostatní, kteří byste měli zájem, rád seznámil s vizí klubu a rád bych vás přizval k jejímu spolutvoření.

V září 2021 jsme spustili klub Umění být zdráv,
který chceme nadále vylepšovat a tvořit.

SMYSLEM vysílání narozeninové vize klubu UBZ bylo více vyjasnit, co je naším záměrem, cílem, hlubokými přesvědčeními, hodnotami na pozadí klubu. To všechno chceme sdílet a spoluvytvářet s vámi. Protože nás vždy bude zajímat otázka,
podobně jako v mé ordinaci lékáře, proč jste tady?

Klub umění být zdráv je hnutím za zdravější a kvalitnější život.

Klub nemá být o ohnutí s vůdcem, říkajícím, co máte dělat, jak to máte dělat.

Klub umění být zdráv je hnutí. Je to platforma, kde vůdcem jste vy. Není to Vojáček, není to nikdo další koho do klubu přizveme, jste to vy. Vy jste ten lídr. Vy jste ten vůdce toho svého procesu a o ten proces nám jde.

Je to opravdu možnost potkat se i živě mimo ordinaci. Je to další možnost, jak se posouvat na své cestě.

Nechci být žádným guruem, žádným vůdcem, ale zajímá mě ten váš proces. Chci být garantem toho, co klub nabízí.

Klub nabízí určité hodnoty, nabízí určité vhledy, nabízí určitou inspiraci, nabízí určitou motivaci, nabízí ze síťování zajímavých lidí, protože to je to, co nás na tom baví velmi.