Váš RBZ index je v
ZELENÉ OBLASTI

Pravě jsme Vám odeslali e-mail s hodnotou Vašeho RBZ indexu

Váš Rozhodni se být zdráv index (RBZi) naznačuje, že se obvykle cítí v souladu se životem a v rovnováze sami s sebou a svými stavy mysli.

Váš současný RBZi ukazuje, že jste velmi odhodlaní, ale někdy až za cenu vaší duševní pohody. Protože pro někoho je dosahování výsledků nevědomky přednější než zdraví a základní potřeby. Možná platí i pro vás, že nevědomky upřednostňujete pracovní záležitosti na úkor základních potřeb, jako jsou zdravé vztahy a zdravá psychická pohoda.

Je pro nás velmi jednoduché ztratit se v “pasti dosahování”, kde věříme, že naše úspěchy můžou za naše pocity sebevědomí, jistotu nebo životní pohodu a že případný nedostatek nás naopak o všechno připravuje. Pravdou je, že pouze naše myšlení o situacích a okolnostech má tu moc vytvořit  takové pocity uvnitř nás.

V kurzu věnujte pozornost tomu, jak se vytváří naše realita pomocí vnímání. Jak nevědomky žijeme ve své vlastní realitě a proč je to důležité. To Vám může pomoci vidět své životní situace z jiného pohledu, který s sebou přináší nové možnosti.

Je velmi pravděpodobné, že v několika minulých měsících jste se potýkali se zhoršenou koncentrací, motivací nebo potížemi s klidem mysli a to je úplně v pořádku. Protože se všichni v průběhu dne nacházíme v různých stavem mysli. Na čem nejvíce záleží je, do jaké míry chápeme, co rozhoduje o těchto výkyvech stavů naší mysli.

V lekcí kurzu RBZ a bonusových lekcích se zaměřte na poznání toho, co je skutečně naší realitou a kým doopravdy jsme. Protože to Vám otevře nové možnosti prožívání vaší současné situace.

Teď se pusťte do první lekce online kurzu a užijte si to:)
Nezapomeňte si test po zhlédnutí všech lekcí zopakovat.