Váš RBZ index je v
ČERVENÉ OBLASTI

Pravě jsme Vám odeslali e-mail s hodnotou Vašeho RBZ indexu

Váš Rozhodni se být zdráv index (RBZi) naznačuje, že se cítíte být odpojení jak v pracovní, tak v životní rovině.

V krajních případech, lidé v tomto rozmezí popisují pocity beznaděje. V tomto stavu bývá silně ovlivněna jejich schopnost nacházet řešení triviální problémy.

Lidé na této úrovni indexu popisují pocity snadného zahlcení nebo ztrátu odvahy a nadšení, které ovlivňují jejich úroveň trpělivosti a odolnosti.

Velmi často bývají negativně ovlivněny jejich vztahy a pocity sounáležitosti nebo intimity.

Možná by pomohlo sdílet Vaše pocity s lidmi, kterým věříte. Lidé v těchto stavech mysli si často myslí, že jsou osamocení ve svých pocitech, i když ve skutečnosti se v těchto stavem čas od času nachází většina z nás.

Index také naznačuje, že za poslední měsíce postrádáte dostatek smyslu a naplnění v práci a životě. Mohlo by pomoct pomalu se napojit zpět na věci, které Vám dělají radost a více do hloubky prozkoumat principy tvorby vlastní reality v kurzu RBZ.

Co je vaší vášní? Co bylo tím, co vás bavilo a věděli jste, že vám dělá dobře? Jak byste mohli opět po malých krůčcích zapracovávat zpět tyto činnosti a koníčky a začít vracet radost do života?

Všichni se v průběhu života pohybuje na ose od oběti k tvůrci. Je to naše vědomí a porozumění tomuto principu, které rozhoduje o myšlenkách a výkyvech nálad během dne. V kurzu RBZ se zaměřujeme na podstatu naší reality a to kým ve skutečnosti jsme. Probuďte v sobě zvědavost a prozkoumejte tento základní princip tvorby reality více do hloubky nejen v kurzu, ale i dalším obsahu klubu Umění být zdráv (UBZ).

Díky za dokončení Vašeho RBZ indexu. Pevně věříme, že se vaše skóre po absolvování kurzu jistě zvýší a budete dále objevovat další střípky na cestě ke zdraví těla, mysli i duše.

Teď se pusťte do první lekce online kurzu a užijte si to:)
Nezapomeňte si test po zhlédnutí všech lekcí zopakovat.