Díky za váš opětovný zájem...

Tento formulář jste už jednou vyplnili - prozkoumejte svoji e-mailovou schránku, kde najdete další informace ze světa Umění být zdráv.

Celým testem
emocionálně destruktivních vzorců můžete projít přímo na této stránce.

"Takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější."

Tento test je zásadní v porozumění našim reakcím jako automatismům vycházejících z podvědomých schémat/vzorců/programů.

Pokud jsou tyto vzorce nepoznané, v nevědomí, řídí náš život a my pak opět nevědomě hledáme různé kompenzace, jak zmírnit jejich negativní vliv ve formě vysokého vnitřního napětí.

Bohužel jsou tyto kompenzace často sami o sobě destruktivní.

Už samotné vyplňování testu a rozjímání nad otázkami je terapeutické. A  právě takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější.

A to je přesně to, co tento test přináší.


ÚVODNÍ VIDEO K TESTU E-D-V

ÚVOD K EMOCIONÁLNĚ – DESTRUKTIVNÍM VZORCŮM

Postup pro vyplňování testu:

Na každé tvrzení či popis v testu lze odpovědět bodovým hodnocením na škále 1 až 6, podle toho, do jaké míry pro vás to či ono tvrzení platí. Bodovou škálu intenzity pravdivosti máte uvedenou v úvodu testu. Přečtěte si prosím větu či tvrzení a ohodnoťte dle bodové škály. V každém testu potom sečtěte celkové skóre.

TEST KE STAŽENÍ V PDF

- KROK 1 - 

Test si vytiskněte a vyplňte podle postupu výše nebo v dokumentu.

 VYHODNOCENÍ TESTU
- KROK 2 -

Vyhodnocení testu emocionálně-destruktivních vzorců

Test pro určení emocionálně - destruktivních vzorců má dvě části. V první části určujete sílu vzorce v současnosti, který je dán výškou bodového skóre. Ve druhé části hodnocení síly vzorce nutno přihlédnout k tomu, zdali se vyskytuje u některých vzorců alespoň jednou či vícekrát ohodnocení pět nebo šest. Pokud ano, potom jde jistě také o váš vzorec, i když celkové skóre může být nízké.

10 – 19 - skóre je velmi nízké a tento vzorec prakticky vůbec nemáte

20 – 29 - nízké skóre - vzorec se může objevit jen výjimečně

30 – 39 – střední skóre - tento vzorec se u vás vyskytuje, ale asi není tím hlavním

40 – 49 - poměrně vysoké skóre - může to být jeden z vašich hlavních vzorců

50 – 60 - velmi vysoké skóre - je zcela určitě jedním z vašich hlavních vzorců

VYHODNOCENÍ TESTU

- KROK 3 -

Určení destruktivních vzorců

Teď si podle vyhodnocení z prvního kroku k jednotlivým testům stáhněte a zjistěte podrobnosti konkrétního vzorce. Číslo testu se vztahuje ke konkrétnímu vzorci 1-11. Např. vám vyšla největší síla vzorce z testu 2, tak se podívejte, který vzorec se pod 2 ze seznamu níže skrývá: