Vše dopadlo na výbornou.
TEST EMOCIONÁLNĚ DESTRUKTIVNÍCH
VZORCŮ máte přímo na této stránce.

Od dramatu ke klidu,
aneb MISTREM svých emocí

"Takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější."

Tento test je zásadní v porozumění našim reakcím jako automatismům vycházejících z podvědomých schémat/vzorců/programů.

Pokud jsou tyto vzorce nepoznané, v nevědomí, řídí náš život a my pak opět nevědomě hledáme různé kompenzace, jak zmírnit jejich negativní vliv ve formě vysokého vnitřního napětí.

Bohužel jsou tyto kompenzace často sami o sobě destruktivní.

Už samotné vyplňování testu a rozjímání nad otázkami je terapeutické. A  právě takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější.

A to je přesně to, co tento test přináší.


ÚVODNÍ VIDEO K TESTU E-D-V

ÚVOD K EMOCIONÁLNĚ – DESTRUKTIVNÍM VZORCŮM

Postup pro vyplňování testu:

Na každé tvrzení či popis v testu lze odpovědět bodovým hodnocením na škále 1 až 6, podle toho, do jaké míry pro vás to či ono tvrzení platí. Bodovou škálu intenzity pravdivosti máte uvedenou v úvodu testu. Přečtěte si prosím větu či tvrzení a ohodnoťte dle bodové škály. V každém testu potom sečtěte celkové skóre.

TEST KE STAŽENÍ V PDF

- KROK 1 - 

Test si vytiskněte a vyplňte podle postupu výše nebo v dokumentu.

 VYHODNOCENÍ TESTU
- KROK 2 -

Vyhodnocení testu emocionálně-destruktivních vzorců

Test pro určení emocionálně - destruktivních vzorců má dvě části. V první části určujete sílu vzorce v současnosti, který je dán výškou bodového skóre. Ve druhé části hodnocení síly vzorce nutno přihlédnout k tomu, zdali se vyskytuje u některých vzorců alespoň jednou či vícekrát ohodnocení pět nebo šest. Pokud ano, potom jde jistě také o váš vzorec, i když celkové skóre může být nízké.

10 – 19 - skóre je velmi nízké a tento vzorec prakticky vůbec nemáte

20 – 29 - nízké skóre - vzorec se může objevit jen výjimečně

30 – 39 – střední skóre - tento vzorec se u vás vyskytuje, ale asi není tím hlavním

40 – 49 - poměrně vysoké skóre - může to být jeden z vašich hlavních vzorců

50 – 60 - velmi vysoké skóre - je zcela určitě jedním z vašich hlavních vzorců

VYHODNOCENÍ TESTU

- KROK 3 -

Určení destruktivních vzorců

Teď si podle vyhodnocení z prvního kroku k jednotlivým testům stáhněte a zjistěte podrobnosti konkrétního vzorce. Číslo testu se vztahuje ke konkrétnímu vzorci 1-11. Např. vám vyšla největší síla vzorce z testu 2, tak se podívejte, který vzorec se pod 2 ze seznamu níže skrývá:


POZVÁNKA do online kurzu:
Emoční tělo od MUDr. Jana Vojáčka

Pusťte si video-pozvánku...

Co zásadního zjistil MUDr. Jan Vojáček

z příběhů lidí, kteří prošli jeho ordinací?

„V průběhu let jsem se ve své ordinaci setkával s mnoha stovkami až tisíci lidí. Začal jsem vnímat, o čem vlastně je naše dlouhodobé zdraví a kvalita života.

Téma emocí nebylo u mě na začátku na první koleji, protože medicína je hlavně o těle - fyziologii, biochemii, anatomii.

A i já sám jsem se v průběhu svého života potácel v určitých emočních nezdarech a vztahových problémech. Stále jsem nevěděl, proč se to děje, co to znamená.

Cítil jsem v průběhu života určité emoce, které mi nedělaly dobře. A nevěděl jsem, jak s nimi naložit.

V mém případě to byla dlouhodobá frustrace...

Na první pohled máte všechno, ale uvnitř nejste spokojeni. Přestane vám to dávat logiku, protože si říkáte:

Co víc si ještě přát? Co ještě víc mít? Vždyť chodím na medicínu, hraju fotbal, potkávám se s nejkrásnějšími ženami v kraji. Tak o co se jedná?

Tenkrát jsem vůbec neměl ani páru o tom,...

  • ... co emoce znamenají.
  • ... odkud se vlastně berou.
  • ... jakým zásadním způsobem souvisí s mým vnitřním světem, podvědomými nastaveními a programy.
  • ... netušil jsem, jak moc ovlivňují moje zdraví.

To jsem všechno začal zjišťovat až právě v ordinaci, kdy jsem se bavil s lidmi a slyšel jejich příběhy.

Většinou to začalo od zdravotních problémů, patálií s tělem...

Ale když jsem naslouchal důsledně tomu, co člověk říká, tak se nedalo nezachytit, že nejde jen o jeho tělesné zdraví, o jeho životní styl, ale...

že jde o jeho PROŽITEK, že jde o jeho vztahy, že jde o to, jak se v životě má celkově.

A čím dál víc to na mě začalo blikat.“