Nový online kurz vztahových profesionálů
Michaely Kovaříkové a Vladimíra Münze

UMĚNÍ
PARTNERSKÝCH
VZTAHŮ

Položte pevné základy vašemu vztahu a díky tomu...

 • Zažívejte vzájemné uznání, respekt, bezpečí a pocit, že se můžete o partnera opřít
 • Posilte vztahové sebevědomí pro partnerské výzvy
 • Proměňte stereotyp a rutinu v napojení a sblížení

Aktivně komunikovat s partnerem, otevírat důležitá témata, mírnit konflikty
a hádky, učit se o vztazích, vycházet partnerovi vstříc?

Zaměřujeme se stále dokola na to samé a ve vztahu nám přesto pořád něco chybí. Co kdyby platil následující fakt:

Snahy o spokojený patnerský vztah jsou často „MRHÁNÍ ČASEM A ENERGIÍ“ dokud...

...si neuvědomíte JEDNU VĚC, která rozhoduje o tom, jestli vaše vztahy budou vzkvétat a s tím i kvalita vašeho života a zdraví.

Možná to také znáte...

❓ Cítíte, že to ve vašem vztahu pořád není úplně ono, přitom byste už rádi vnímali pohodu? 

❓ Zažíváte období, kdy je doma klid, ale pak vždy přijde zase nějaký konflikt a vás už to vyčerpává?

❓Chcete naplňovat očekávání partnera, snažíte se do vztahu hodně dávat, ale cítíte, že vaše snaha není opětována?

❓ Zažíváte hádky, nedorozumění, častá nepochopení a podrážděnost ze vztahu si přenášíte i do dalších oblastí vašeho života?

Není to vaše chyba

Řekněte sami, jaké vzory zdravých a fungujích vztahů jste měli ve své rodině a kolem sebe, když se tvořilo vaše umění vztahů?

Co nám ukazuje současná společnost? Jaký obraz o vztazích budují média? Kolik jsme se toho naučili o partnerských vztazích ve škole?

Podle Jacka Canfielda z filmu The Secret (Tajemství) označují psychologové až 85 % rodin jako dysfunkčních.

„Zažíval jsem ve vztazích kotrmelce a nevěděl, proč se to děje. Myslel jsem si, že za to může náhoda a druzí lidé...“, MUDr. Jan Vojáček

"Dlouhá léta mě téma vztahů nezajímalo, a tak jsem se potácel v řadě konfliktů a dramat. Stálo mě to obrovské množství emocí, utrpení, energie.

Stálo mě to kotrmelce ve vztazích, nepěkné rozchody, které jsem si musel dlouho v sobě řešit a nevěděl jsem, proč se to děje..

Myslel jsem, že je to nějakými nahodilými událostmi, že to je druhými lidmi...

Až jsem začal zkoumat:

 • Co je vlastně podstata zdravých vztahů?
 • Jaké jsou jejich pevné základy?
 • Jak ve vztazích komunikovat?
 • Jak o ně pečovat?
 • Jak mít vědomé vztahy?
 • Jak konflikty využít ku prospěchu?

VZTAHY JSOU
URČITOU SCHOPNOSTÍ = UMĚNÍM!

Jaká jedna věc rozohoduje o tom, jak být ve vztazích úspěšní?

Když přijde čas na dlouhodobý vztah, tak bychom si měli osvojit schopnost UMĚNÍ VZTAHŮ. 

"Kdysi dávno jsem netušil, jaký vliv má téma vztahů na naše zdraví, na to, jakým způsobem se máme...

Až jsem přišel na to, že vztahy vycházejí v prvé řadě z nás, a že je můžeme uchopit do svých rukou.

Můžeme pochopit, jakým způsobem je budovat a pečovat o ně, a jakou roli v nich vůbec hraji, abych se v nich cítil dobře. Pak se moje vztahy začaly transformovat...," říká Jan Vojáček.

Partner nám pomáhá
zvědomit si, kdo jsem JÁ

Když se člověk zaměří sám na sebe, tak díky partnerovi může přijít na to, na základě jakých vzroců reaguje, chová se a vztahuje. Teprve ve vztahu jsou vidět naše zraněná místa. Až když druhý reaguje, ukazuje se, co je pro nás citlivé...

"Náš partner je rozbuškou toho, že se dostáváme blíž sami k sobě, blíž ke svému zranění."  Vladimír Münz 

Naučme se proto skrze partnera naslouchat našim zraněním, vnímat je, pozorovat a krok po kroku je vědomě zpracovávat.

Protože...

Vědomí sebe = SEBEVĚDOMÍ

Ve chvíli, kdy potřebujeme od druhého něco naplnit, abychom byli celiství, tak to většinou bývá průšvih.

"Vztahový dům se tvoří snáz, když jsme dvě jednotky a spolu hledáme to, co nám dělá dobře z pozice chuti, radosti a energie. To zapadá lépe, než když jsme dva, kteří potřebují něco doplnit." Michaela Kovaříková

Používejme vědomí sebe a jděme si za tím, co potřebujeme. To nám přinese i sebe-vědomí - vědomí, že naše potřeby patří do života a můžeme si je naplňovat.

Mít svoji hodnotu a místo ve vztahu je jeden ze základních předpokladů k tomu, abychom mohli budovat zdravé dlouhodobé vztahy. 

Existuje ještě jedna přehlížená úroveň vztahů, která má vliv na kvalitu našeho života

Mnohdy si neuvědomuje, že kvalita našich vztahů nese ještě jeden důležitý prvek, kterým je...

Vliv vztahů na naše tělesné a psychické zdraví.

(Ne)zdravé vztahy se totiž propisují do našeho tělesného a psychického zdraví. Pokud si řešíte nepohodu nebo zdravotní potíže, může na to mít vliv právě kvalita vašich vztahů.

Jak?

Hlavními vědecky podloženými cestami působení vztahů na naše zdraví jsou emoce, chronický stres a ovlivnění imunitní reakce.

Výsledkem mohou být např. autoimunitní onemocnění štítné žlázy, opakované záněty, gynekologické nálezy nebo i psychické potíže jako úzkosti a deprese.

Jak vztahy ovlivňují zdraví

Podle vědců existují důkazy, že spokojená partnerství zlepšují zdraví a podporu odolnosti díky posílení imunitního systému.

Konkrétně například ovlivněním jednoho druhu bílých krvinek - T-lymfocytů. To jsou tzv. přirození zabíječi, kteří vyhledávají a ničí infikované a rakovinné buňky, které běžně kolují v našem těle. 

Když se naopak ve vztahu nedaří, fungování imunity to může oslabit a vést ke zvýšené náchylnosti k infekcím a nádorovým onemocněním.

Naplněný vztah je naše přirozená touha ukrytá v historii celého lidstva

Možná jen vlivem každodenní rutiny, zahlcením informacemi, nedostatečnými vzory nebo bojem o pozornost jsme zapomněli, jak na zdravé vztahy.

A právě vztahy jsou faktorem číslo jedna, který ovlivňuje kvalitu našeho života. My jim i přesto nevěnujeme dostatečnou pozornost...

Přitom touha po naplňujícím vztahu je přirozená nám všem. Je to něco, co se skrývá v každém člověku po celou historii lidstva.

Předtavte si, jaké by to bylo, kdybychom
v našem vztahu UMĚLI více:

 • Být napojeni
  Vnímat ve vztahu lehkost, kdy není potřeba vše dokola vysvětlovat. Dokázat se opřít jeden o druhého, když na to přijde čas. Rozumět si. Být tu jeden pro druhého.
 • Zažívat vzájemné porozumění
  Pochopit podstatu ženského a mužského fungování. Být si vědom souvislostí společného života. Nacházení pochopení pro vzájemné interakce. Mít možnost si říct o všem, co prožíváme. Upřímnost.
 • Rozumět jazyku lásky
  Naučit se číst v projevech lásky, ať už ve slovech či činech, a díky tomu vnímat pochopení a blízkost.
 • Vnést jiskru do vztahu
  Dokázat pracovat s rutinou a stereotypem, které po letech přicházejí, a díky tomu zažehnout znovu jiskru ve vztahu a umět si ji hýčkat.
 • Udržet si dlouhodobý vztah
  Vědomě projít od zamilovanosti přes odpojení až k vytouženému znovunapojení, i když to někdy vypadá spíše na rozchod, a díky tomu budovat dlouhodobý a naplněný vztah.
 • Prožívat opět lásku i v ložnici
  Pochopit podstatu emocionálního propojení a otevřené komunikace a zažívat tak četnější a intenzivnější intimní prožitky.

Jaká UMĚNÍ se tedy skrývají
v srdci vědomých vztahů?

Cesta z nepříjemných momentů, krizových situací i chvílí, kdy už nevíte kudy kam, ke zdravému a fungujícímu vztahu, vede ZPĚT K SOBĚ.

Ke svým kořenům, ke svým potřebám, k zásadám svobodné komunikace a oboustrannému porozumění. 

Návratem k sobě a poznáním toho, kdo vlastně do vztahu vstupuje a jaké má potřeby, otevíráme prostor pro upřímné, zdravé a dlouhodobé vztahy plné blízkosti a vzájemného napojení

Pároví terapeuté Michaela a Vladimír si všímají, že:

"Spousta párů řeší problémy, hrany a hroty, které vznikají, a zapomínají, že ve vztahu je toho víc. Ale na to už nemají čas ani prostor..."

PRVNÍ UMĚNÍ = osvojení si
principů zdravého vztahu
z know-how párové terapie

 

Vztahoví profesionálové vás díky svému  novému online kurzu nechají nahlédnout za zavřené dveře jejich kanceláře.

Díky tomu budete mít příležitost odhalit základní témata a oblasti vztahů, kterými dříve či později prochází téměř každý pár. 

Jeden z bonmotů, s jehož následky se často na párové terapii Michaela s Vladimírem setkávají, a který přináší do vztahu řadu nepochopení a konfliktů:

"Žena se zamiluje do muže, který není, a muž má ženu, která už není."

Ženy se statisticky většinou vztahují k tomu, jaký v muži vidí potenciál. Zamilují se tudíž do chlapa, který neexistuje. A muž si bere ženu, která tam je, která se mu líbí a je překvapený nebo ublížený, že se mu postupem času mění před očima... 

Michaela s Vladimírem přinášejí jasné návody na řešení nejen těchto palčivých situací. Nasdílí s vámi metody, techniky a uvědomění, které vám umožní si partnerský vztah užívat a ne stále dokola něco řešit...

DRUHÉ UMĚNÍ = položení pevných základů vztahu

Osvojte si mechanismy vědomého vztahu. Položte pevné základy pro dlouhotvrvající naplněný vztah tím, že:

 • Pochopíte, kdo do vztahu vstupuje, a jak se otevřeně vztahovat.
 • Zdvědomíte si, kdo jsem já a dovolíte zdravě vyjadřovat své potřeby.
 • Naučíte se efektivně "hádat" a dovolíte konfliktům, aby vás i váš vztah posílily.
 • Osvojíte si dar slova a díky upřímné komunikace rozpustíte to, co vám ve vztahu neslouží.
 • Dopřejete si preventivní servisní prohlídky vztahu a vytvoříte prostor pro uznání a ocenění.
 • Budete hýčkat vzájemnou blízkost během dne a večer prožívat vášnivá vyvrcholení.

Online kurz přináší principy, díky kterým položíte pevné základy vašemu partnerskému vztahu.

Pokud jste právě ve vztahu nebo se připravujete na vztah nový, budete z položení těchto pevných základů benefitovat.

Propíší se do všeho, co vás na vaší společné cestě čeká. Každý okamžik, kdy jste spolu, bude vybudován na neochvějných základech, které vám umožní pocítit a naplno prožívat sílu vašeho vztahového sebevědomí.

Každá kapitola online kurzu položí jeden z opěrných kamenů pro váš vědomý vztah.

Základní kameny a jejich podrobný popis najdete dále na této stránce.

TŘETÍ UMĚNÍ = vymanění ze streotypu žití vedle sebe a opětovné sblížení

V dnešní době se stalo ve vztahu normou řešit běžné úkoly a potřeby jako co budeme jíst, kdo co jak zaplatí, zabezpečí apod. Občas si páry dají pusu, občas zajdou do kina a občas se pomilují... Takové vztahy jsme přijali jako normu.

Žijeme vedle sebe místo toho, abychom žili spolu.

Michaela Kovaříkové a Vladimír Münz vedou páry zpět k žití plného potenciálu vztahu.

Páry ve zdravém vztahu objevují sílu napojení, porozumění, blízkosti, respektu, pochopení, upřímnosti, bytí sám sebou, vzájemného poznání, sdílení a tím pádem i té krásné jiskry, časté intimity a vášnivého milování.

Už nemusíte žít jen vedle sebe, můžete žít spolu:

 • Můžete se na sebe zase těšit, mít radost z toho, že se vedle sebe probouzíte.
 • Zažívat ten pocit, kdy už nemůžete vydržet, až se s partnerem podělíte o to, co jste právě zažili.
 • Máte vedle sebe pořád toho přítele, se kterým jste se před časem dali dohromady. Vše krásné, co jste spolu prožívali tam stále je.

Váš ztah se neustále vyvíjí. Proto je vždy vhodná chvíle mu věnovat pozornost. 

Jak říkají pároví profesionálové: Pečovat o pomyslnou vztahovou zahrádku, kde nenecháváte růst plevel, ale s láskou se staráte o sazenice rostlin, aby mohly vyrůst a rozkvést v dechberoucí květiny.

Nemusíte hlídat každé stéblo trávy, ale přestat na zahrádku chodit znamená, že vám na ní vyroste něco, co nechcete.

"Když péči o vztah věnuje pozornost pouze jeden z partnerů, neproudí společná energie. Zato vztahovat se ke změnám společně přináší jazyk stejného kmene." Michaela Kovaříková

Proto choďte na svou zahrádku spolu. A když semínko nevyleze, zasaďte další a oba ho trpělivě zalévejte...

Online kurz Michaely Kovaříkové a Vladimíra Münze obsahuje know how, řadu technik, metod, porozumění, uvědomění, AHA momentů v péči o vaši vztahovou zahrádku.

I vy můžete ve vztahu začít zažívat pocity, kdy žijete spolu. Vše spolu sdílíte, umíte se domluvit, ve vztahu jste každý sám za sebe, svobodný a zároveň krásně zadaný, a to jediné, co vás spojuje, je blízkost a láska.

Pojďte společně s Michaelou a Vladimírem zasadit semínko pro vědomý a naplněný vztah plný napojení, pohody a blízkosti.

Jan Vojáček představuje jemu blízké průvodce Míšu a Vladimíra, autory online kurzu Umění partnerských vztahů

Do Klubu Umění být zdráv přinášíme téma VZTAHŮ, které vám osobně představí Jan Vojáček ve videu:

Michaela Kovaříková a Vladimír Münz jsou blízcí průvodci Jana Vojáčka, se kterými se zná mnoho let.

Jsou velcí praktici, proto se velmi těšíme na interaktivní webináře, které jsou součástí jejich nového online kurzu.

Není potřeba ve vztahu řešit pouze nedorozumění, hádky a konflikty...

 • Pociťovat frustraci.
 • Ocitat se v bludném kruhu nepochopení.
 • Rezignovat na svá přání.
 • Mít potíže nalézt společnou nit.
 • Chodit kolem sebe po špičkách, aby nebyl oheň na střeše.
 • Nechat si jen zdát o vášnivých nocích a vzájemném propojení.

To jsou důvody, proč terapeuté Michaela Kovaříková a Vladimír Münz přinášejí poznání mechanismů zdravého vztahu.

Z terapií s páry mají zkušenost, že pokud vytvoříte vztah na dřině, na potěšení toho druhého nebo na přebírání zodpovědnosti, tak se ve vztahu dlouhodobě nebude dařit...

"Abyste se lépe vztahovali, potřebujete mít lepší vztah k sobě. Nikdy to nevznikne obráceně. Dobrý vztah vás neudělá šťastným, když v něm nebudete za sebe."

Michaela KOVAŘÍKOVÁ

Životní a vztahová koučka, terapeutka a mediátorka
Jsem průvodkyní v náročných životních situacích. V životních změnách jako koučka a terapeutka, v rodinných vztazích pak jako mediátorka.

Předávám to, čím jsem si sama prošla. V životě i sebevzděláváním.

Specializuji se na práci se zablokovanými emocemi v těle a z toho plynoucími nezdravými vzorci chování. Propojuji metodu Cesta (mezinárodní certifikace), koučink a typologii Enneagram. Tato kombinace je účinná, umožňuje propojit vědomou práci s podvědomím.

V párové terapii pak využívám zkušenosti z dlouhodobé práce s páry ze všech svých profesí.

Vladimír

MÜNZ

Konzultant, průvodce změnou a městský šaman
Specializuji se na mužský seberozvoj a dynamiku vztahů. Mám soukromou praxi - individuální konzultace pro klienty v krizových životních situacích a zlomech. Nabízím různé intenzity i formáty práce dle potřeb klienta. Počínaje "povídacími" terapiemi a konče tělesnými (Rebalancing). Nabízím mužsky jasný a přímý postoj. Umím nacházet srozumitelné pojmenování a orientaci v tématu. Jsem pozorný posluchač. Preferuji hledání dlouhodobého východiska před krátkodobou úlevou. Nechci vést, nabízím a nechávám svobodu rozhodnutí a volby u klienta. Vždy hledám konkrétní kroky do praktického života.

Jak posunout svůj vztah z nepohody k prožívání radosti jen z toho,

že můžeme být spolu?

“Téma vztahu? Já osobně jsem v průběhu své praxe lékaře s celostním přístupem zjistil, že pro mě jsou vztahy číslo jedna, když se bavíme o vlivu na zdraví. Protože se tam dějí procesy, které mají velký vliv na naše fyziologické pochody skrze emoce.”
MUDr. Jan Vojáček

Jsme nadšení, že v UBZ můžeme na téma vztahů více posvítit. Je potřeba zaměřit svou pozornost na naše prožívání ve vztazích, která jsou součástí našeho každodenního života a přímo ovlivňují jeho kvalitu. 

Představujeme interaktivní online kurz
Umění partnerských vztahů párových terapeutů

Míši Kovaříkové a Vladimíra Münze

 • Autoři kurzu vás provedou stěžejními tématy, na kterých postavíte pevné základy pro váš fungující vztah.
 • Doporučí oblasti, kterým je dobré věnovat pozornost a postupně nová uvědomění přinášet do společného vztahu.
 • Podpoří vás na cestě od konfliktů a nedorozumění k vzájemnému pochopení a pocitu, že chcete být spolu.

Online kurz: Umění partnerských vztahů
je základní výbava pro spokojené partnerské vztahy

Online kurz Michaely Kovaříkové a Vladimíra Münze vás vybaví na společnou cestu životem plné blízkosti. Radosti z toho, že můžete být spolu, a párovým sebevědomím, kdy se budete cítit jisti v situacích, které do života přichází.

Získáte vztahovou odolnost, abyste překážky společně zvládali, protože budete vědět jak... 

Představte si, jaké by to bylo vědět, že, místo neustálých strachů a obav z vyhrocených situací, tohle spolu zvládnete. 

Už víte přesně, co dělat, když situace přijde. 

Byl by tam stále strach? Byly by tam obavy? Nebo by je vystřídal pocit: "Joo! Vím, že tohle spolu zvládneme. Už víme, jak na to..."

Z jakých částí se skládá online kurz Umění partnerských vztahů?

1. MODUL: Vztah a vztahovost

„Máte partnerskou krizi? Řešíte komunikaci? Nebo se chcete o vztah lépe postarat? Pak nejlepší a nejzdravější pozice, ze které to můžete udělat, je, že začnete vztahem k sobě."

Jakékoli vztahy začínají a končí vztahem k sobě. Míříme na to, aby lidi přijímali zodpovědnost za sebe, začínali od sebe. 

Pokud nemám v sobě jasno nebo strádám a trpím, často se to snažím vyřešit vztahem. V horším případě čekám, že mi to dodá partner, že mě udělá šťastným, klidným, veselým...

Bývá tam dynamika, náboj, který se zasekl, a je potřeba se k tomu vrátit. Proto vedeme lidi zpět k sobě, tělu, emocím, aby to prožívali a procítili.

Tam nastane změna... 

V prvním modulu se dozvíte:

 • Celou vztahovost provází napojování a odpojování. O čem to je?
 • Všechny vztahy prochází třemi fázemi, z nichž každá má jinou dynamiku, náboj a vyústění. Co se v každé fázi se vztahem děje?
 • Vztahovost jako taková tvoří 100 %. A každý z partnerů by měl mít svých 50 %. Jak je to myšleno?
 • Muži, kteří ve vztahu prohlašují, že neví, tak většinou to znamená, že nechtějí. Pro vztah upřednostňují klid. Proto, ženy, pozor na mužské "nevím".
 • A mnohem více...

2. MODUL: Kdo jsem já
a jaké jsou moje potřeby?

„Používejme vědomí sebe a jděme si za tím, co potřebujeme. To nám přinese i sebe-vědomí, vědomí, že naše potřeby patří do života a můžeme si je naplňovat."

Kdo jsem já a jaké jsou moje potřeby spolu velmi úzce souvisí.

Než si ve vztahu o něco řekneme, dřív než po partnerovi něco chceme, tak to nejprve musíme říct sami sobě.

Kdo tedy jsem JÁ?

A jaké jsou moje potřeby?

Ve druhém modulu se dozvíte:

 • Co je v pravém slova smylu sebevědomí? A jak sebe-vědomí ovlivňuje naše vztahy?
 • Proč je pro vztah důležité si uvědomit své potřeby?
 • Pokud si neuvědomíme, kdo jsem já, pak nedokážeme dobře říct, co potřebujeme. Kdo tedy jsem?
 • Na cestu poznání toho, kdo jsem, je nejdůležitější znát, kdo jsou mí rodiče. Proč?
 • Osobní JÁ se kontaktem s druhým mění ve vztahové JÁ. Jaký je mezi těmito JÁ rozdíl?
 • Hlavní vztahové potřeby dost často vyplývají z našich zranění, z toho, co si neseme z dětství. Které to nejčastěji jsou?
 • A mnohem více...

3. MODUL: Krize a hádky ve vztahu

„Hádky jsou známkou toho, že vztah žije. Když už ve vztahu nic nechcete, málokdy je to znakem toho, že jste dopluli do ráje. Naopak. Většinou to vypovídá o frustraci, apatii a určité odevzdanosti..."

Přáli byste si mít vztah jako nebe bez mráčků? Děláte chybu! Je to velký nárok nejen na partnera a vztah jako takový, ale především na sebe.

Krize jsou běžnou, dokonce nezbytnou součástí vztahovosti.

A když se na ně budete dívat jako na příležitost, můžou vám i leccos přinést.

Jak tedy krize a hádky ve vztahu správně uchopit?

Ve třetím modulu se dozvíte:

 • Co je žolík ve vztahu? A jaká je častá příčina toho, že si v rukou ponecháváme svého žolíka?
 • Ve chvíli, kdy chcete ve vztahu vyhrát nebo mít pravdu, tak prohrajete. Chcete mít pravdu, nebo vztah?
 • Když popřeme sami sebe... Popřít se je nevědomý, ale výměnný obchod. Co to znamená?
 • Jaká jsou pravidla pro správně zvládnutou krizi?
 • Poznejte svou tendenci. Cílem není někoho předělat. Cílem je znát svou tendenci. Jak být laskavý nejenom k sobě, ale i k tomu druhému?
 • A mnohem více...

4. MODUL: Komunikace ve vztahu

„Pravda v komunikaci je velmi nedostupné zboží. Nedokážeme totiž zaručit, jak to, co řekneme,
bude druhý vnímat."

Komunikace je jakási královna.

Byl nám totiž dán dar řeči, který nás odlišuje od ostatních tvorů na této planetě. A co dokáží slova? Zranit, ale také umí problémy velmi dobře rozpouštět.

Naučte se proto dobře “kralovat”

Ve čtvrtém modulu se dozvíte:

 • Cílem není hledat návod na komunikaci. Jak nepopírat svou individualitu a být ve spojení se svými emocemi?
 • Ticho jako důležitý aspekt komunikace. Jak nepřetěžovat komunikaci a jenom spolu být?
 • Jestliže teď mám nějakou aktuální potřebu, je dobré ji do vztahu přednést. Vždy je důležité TEĎ, vracení se do přítomnosti. Proč?
 • Proč je dobré zastavovat se u "náboje". Přirozená tendence v komunikaci mužů je jiná než u žen. Jaký je v nich rozdíl?
 • Pokud je ve vztahu láska, ovlivňuje to pozitivně komunikaci. Zažíváme-li ve vztahu strach, bolest - otevírají se v komunikace dveře pro dva extrémy. Jaké?
 • A mnohem více...

5. MODUL: Péče o vztah

„Mimo rychlosti a spěchu je v dnešní době jeden z velkých neduhů boj se samozřejmostí. Spoustu věcí považujeme za tak samozřejmé, že je zapomeneme ocenit a uznat."

Stejně jako je třeba zalévat a starat se o květinu, tak i vztah vyžaduje pravidelnou péči.

Pokud ho budeme zanedbávat, začne v něm růst plevel. A časem s velkou pravděpodobností plevel zvítězí.

Zastavte se a zhodnoťte nejen to, co byste chtěli zlěpšit, ale podpořte i to, co se ve vztahu daří, co vás baví.

Vytvořte si pevné základy pro trvalou blízkost.

V pátém modulu se dozvíte:

 • Proč je důležité se občas zastavit a prohlédnout si svůj vztah, zjišťovat, co se vám dařilo, nedařilo, v čem chcete pokračovat a v čem už třeba ne?
 • Ti, kteří permanentně o něco usilují, mnohdy nedokáží uznat malý pokrok. Je to teorie špatného růstu. Jak si udržet uznání pokroku ve vztahu?
 • Když chcete zažívat klid a radost, je potřeba ji hledat v každém kousku, který se vám stane aneb jak správně sníst slona?
 • Nezapomínejte na to, že se během vztahu měníme... Na co ve vztahu vsází ženy a na co muži?
 • A mnohem více...

6. MODUL: Intimita a blízkost

„U žen problémy s orgasmem často souvisí s negativním přístupem ke zdravé zlosti."

Intimita a blízkost jsou základními pilíři zdravého a naplňujícího vztahu.

Nejde jen o fyzickou blízkost, ale o emocionální propojení, vzájemné porozumění a otevřenou komunikaci. To vyžaduje aktivní naslouchání a respektování potřeb nejen svých, ale i partnera.

Nenechte ze vztahu vytratit blízkost, a tím i blízkost intimní.

V šestém modulu se dozvíte:

 • Když si nejsme s partnerem blízko v běžných věcech, jak si pak chceme být blízcí v intimitě?
 • Když se jeden z partnerů neustále ptá, druhý musí zákonitě dovolovat, rozhodovat. Ve chvíli, kdy tam není protipól, tak se nemám k čemu přitahovat.
 • Potlačená zlost = potlačená ohnivost. Jak nerezignovat na své pocity a udržet si pevné hranice?
 • Role rodič-dítě jako odpuzovač vášně. Kdy je pozice rodiče výhodná? A kdy je naopak smrtící?
 • Na co si dát pozor, aby lože ve vztahu tzv. nevychladlo?
 • A mnohem více...

Online kurz UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ je pro vás, pokud:

 • Zažíváte nerovnováhu ve vztahu a chcete mít pocit, že se můžete o partnera opřít.
 • Trápí vás vzájemné odpojení, cítíte, že nejste slyšeni, přijati, že jste neustále přehlíženi.
 • Schází vám ocenění a už nechcete, aby vše, co děláte, bylo bráno jako samozřejmost.
 • Stále se vám nedaří domluvit se v každodenních tématech a neustálá nedorozumění vás od sebe oddalují.
 • Máte pocit, že vás partner stejně neposlouchá, a tak na svá přání i potřeby začínáte rezignovat.
 • Nemáte na partnera náladu, necítíte chuť na intimnější propojení a v ložnci se to začíná projevovat.
 • Zajímá vás, čím svůj vztah posílit a vyživit, abyste předcházeli zbytečným konfliktům.
 • Toužíte prožívat ve vztahu smyslnost a sexualitu.

Jak probíhá online kurz
UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

Interaktivní online kurz vám předá srozumitelnou formou a v příjemné společnosti dvou zkušených párových terapeutů vědomosti a nová porozumění, která jsou pro fungující vztah zásadní.

Dozvíte se, jak můžete zjistit, s jakým základem do vztahu vstupujete a jaké máte potřeby, jak uchopit krizi a z hádek i benefitovat, jak správně o vztah pečovat a udržovat si blízkost, aby i v ložnici docházelo k vášnivé intimitě...

Míša a Vladimír se v kurzu podrobně věnují všem stěžejním tématům, která vás navedou na cestu od konfliktů a žití vedle sebe k blízkosti, pohodě a životu ve vzájemném propojení.

Doporučujeme postupovat podle následujících kroků...

 • 1
  Poslechněte si rozhovor a úvodní video M. Kovaříkové, V. Münze s J. Vojáčkem
  Seznámíte se s průvodci kurzu o partnerských vztazích Míšou a Vladimírem, s jejich prací a v čem spočívá jejich vzájemná spolupráce.
 • 2
  Moduly procházejte svým tempem
  Každý modul je rozpracovaný do kapitol, takže máte o tématech přehled a k jednotlivým informacím se můžete kdykoli vracet.
 • 3
  Ke každému modulu si vypracujte otázky z pracovního sešitu
  To je přesně to místo, kde si věci dáváte do života. Gro kurzu přijde na webináři, kdy budete mít terapeuty přímo před sebou. Otázky, se kterými si nebudete vědět rady, přineste na webinář.
 • 4
  Dopřejte si čas i na další pracovní úkoly
  Díky zvědomování nevědomých vzorců umocníte svou cestu ke vzájemné blízkosti.
 • 5
  Připravte si na Míšu a Vladimíra otázky
  Dělejte si poznámky, na co byste se Míši a Vladimíra potřebovali doptat.
 • 6
  Podívejte se na záznam tří navazujících webinářů
  Setkání s Míšou a Vladimírem jsou nedílnou součástí kurzu.
 • 7
  Žít nové informace v reálném životě
  Teorie bez praxe je k ničemu. Proto běžte do svého života, zkoušejte postupně co vás láká, a pak se také podělte s námi o svou novou zkušenost a prožitek.

Pro maximální vytěžení kurzu jsme připravili také tyto praktické bonusy...

BONUS 1:

OD TEORIE K PRAXI:

Pracovní sešit plný uvědomění

"Teorie o vztazích mohou poskytnout cenné poznatky a chápání, ale skutečná výzva je přenést poté vědomosti do praktického života."

Kde se váš vztah právě nachází a kam chcete, aby se ubíral

Pracovní sešit plný otázek vás navede na vaši vlastní cestu naplněného vztahu a blízkosti.

Pěstujte, upevňujte a rozvíjejte vztah ze vzájemného porozumění, respektu a lásky.

BONUS 2:
PARTNERSKÉ TESTY:

Poznejte sebe i svého partnera

"Chcete slýchat "miluji Tě" častěji? Možná vám to říká, ale používá k tomu jiný jazyk než ten, kterým hovoříte ..."

V každém vztahu je důležité vědět, jakým jazykem lásky promlouváte, a zda se vůči svému partnerovi chováte zdravě.

Odpovědi najdete v našich dvou partnerských testech, které vám pomohou na cestě k vzájemnému pochopení, větší blízkosti a vášnivější intimitě.

Jakým jazykem lásky hovoříš?

Každý z nás vyjadřuje lásku jinak. Někdo prostřednictvím slov, jiní pozorností, dárky či častými doteky.

Ke šťastnému vztahu patří vědět, jakým jazykem mluví náš partner/partnerka a vzít to aktivně v úvahu. Zároveň je potřeba vědět, co dělá dobře nám a říci to partnerovi.

Jakým jazykem lásky tedy promlouváte?

Jaké vzorce chování u vás převažují?

Vůči druhým komunikujeme a chováme se buď zdravě z pozice partnera nebo nezdravě z pozice dítěte či rodiče.

Když se i v dospělosti vracíme do vzorců dětského chování nebo těch, které jsme přejali od rodičů, vznikají konflikty.

Jak jednáte se svým partnerem?

 

BONUS 3:
CESTA K BLÍZKOSTI:

Praktické kroky pro vztahový růst

"Když chci něco změnit, nejdřív musím vidět, že něco dělám. První krok je vůbec si začít uvědomovat své reakce..."

Sebereflexe vztahu

Pojmenujte si jasně, co vám ve vztahu vadí a zvědomte si to. Jaké jsou vaše reakce na tyto projevy?

Vytvořte si cestu, jak z tohoto kruhu vystoupit a vydat se jiným směrem... 

 

Dopis výčitek a dopis vděčnosti partnerovi

Uvolněte nahromaděné a často nevyjádřené emoce a negativní pocity. Snáze si ujasníte své myšlenky nebo si můžete uvědomit, co bylo zdrojem vašich výčitek...

Využijte sílu vděku, který posiluje každý vztah, a prožijte si v hloubce pocit, co pro vás váš partner opravdu znamená...

Jak porozumět projevům neverbální komunikace?

Jedním z nejtěžších projevů neverbální komunikace je tzv. pasivní agresivita.

Často naštvání, frustraci či zklamání dostatečně neprojevíme nebo je necháme potlačené. Pak se projevují v našem neverbálním chování. 

Jak číst v chování beze slov? A jak s tím pracovat?

Jak vnímáte mužství a ženství ve vztahu?

Představte si mužství a ženství ve vztahu jako nějakou věc, zvíře, rostlinu, barvu nebo symbol, který vztah dobře charakterizuje.

Jaké je vyobrazení mužské a ženské role ve vašem vztahu a jak nám toto pojetí může pomoci k většímu vzájemnému pochopení?

Získejte přístup k novému
online kurzu
UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

 • 6 hlavních video částí: MODULŮ
  Kurz se všemi moduly a bonusy má více než 10 hod. času.
 • Tři návazné dvouhodinové webináře
  Ke kurzu máte také záznam tří návazujících webinářů.
 • BONUS 1: OD TEORIE K PRAXI: Pracovní sešit plný uvědomění
  Pracovní sešit plný otázek vás navede na vaši vlastní cestu naplněného vztahu
 • BONUS 2: PARTNERSKÉ TESTY: Poznejte svého partnera
  Zjistěte, jakým jazykem lásky promlouváte, a zda se vůči svému partnerovi chováte zdravě.
 • BONUS 3: CESTA K BLÍZKOSTI: Praktické kroky pro vztahový růst
  Navnímejte si ještě více, prozkoumejte a prohlubte intenzitu vašeho vztahu pomocí dalších praktických úkolů...
 • Přístup do členské sekce online kurzu na neomezenou dobu
  Online kurzem můžete postupovat vlastním tempem. Všechny materiály máte ihned k dispozici.
 • Doprovodné materiály: mp3 ke stažení a kapitoly ve videích
  Pro usnadnění a pohodlí při sledování kurzu. Můžete se tak vracet k oblíbeným částem. Připomenout si rychle a jednoduše důležité informace.

V ceně jsou také všechny BUDOUCÍ AKTUALIZACE kurzu, který budeme v budoucnu dále rozšiřovat. Díky důležitosti tématu vztahů se kurzu UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ budeme věnovat dlouhodobě...

🚩 Vy jako účastník kurzu proto budete mít obsažené v jednorázové platbě VŠE - jak současná videa a materiály, tak i to, co do kurzu v budoucnu přidáme.

Cena kurzu se všemi bonusy
je 4.990 Kč

Cena kurzu UMĚNÍ PARTNERSKÝCHVZTAHŮ vychází z mnohaletých zkušeností párových terapeutů Míši Kovaříkové a Vladimíra Münze. 

Profesionálové v oblasti seberozvoje a dynamiky vztahů kombinují lety osvědčené metody založené na celoživotním studiu, zkušenostech z poraden, dlouholeté praxi, neustálém vzdělávání se a žití vyzkoušených principů.

V ceně je započtena práce za profesionální natáčení kurzu, střih videí, MP3, doprovodných materiálů, grafické práce, vlastní zhotovení kurzu a další.

 • Pokud byste se díky inspiraci v online kurzu Umění vztahů zbavili pocitů bezmoci z bezvýchodných situací a místo toho zažívali vzájemné porozumění, stálo by to za to?
 • Pokud byste díky online kurzu v sobě objevili odvahu a motivaci otevřít se poznání sebe a naskočili tak na cestu napojení se na opravdové potřeby, které vás hluboce naplňují, stálo by to za to?
 • Pokud byste díky online kurzu pochopili principy fungování ženy a muže ve vztahu a zažívali tak větší blízkost a intenzivnější intimní zážitky, stálo by to za to?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděla ANO, potom pro vás máme skvělou zprávu:

K příležitosti vytvoření prvního
online kurzu

Míši Kovaříkové a Vladimíra Münze

je cena...

 místo 4.990 Kč

  (215 Eur)

 se slevovým kódem: PAROVKA

3.490 Kč

  (158 Eur)

Terapeutů a skvělých průvodců Míši KovaříkovéVladimíra Münze si velmi vážím, a proto s nimi léta spolupracuji. Již mnoho let provádějí klienty k lepšímu poznání sebe sama a lepším vztahům v párových konzultacích. Jejich online kurz je velmi uchopitelný a praktický do každodenního života. Odnesete si uvědomění a aha momenty, proč se vám v minulosti děly některé neduhy a budete vědět, co dělat, aby se kvalita vašich vztahů zlepšila. Obsah je unikátní v tom, že ho tvoří muž a žena, a tím je předání informací srozumitelné pro všechny. Věřím, že si každý najde to, co potřebuje."
MUDr. Jan Vojáček

Nejčastější otázky ke kurzu:

Co je online kurz Umění vztahů?

Online vzdělávací obsah s praktickými tipy a nástroji vám předá srozumitelnou formou nové vědomosti a porozumění, která jsou pro fungující vztah zásadní. Míša a Vladimír se v kurzu podrobně věnují všem stěžejním tématům, které vás navedou na cestu od konfliktů a žití vedle sebe k blízkosti, pohodě a životu ve vzájemném propojení.

Jak probíhá online kurz?

Online kurz je rozdělený do šestii modulů se třemi bonusy, které jsou okamžitě přístupné. Po odemčení máte neomezený přístup. Doporučený postup, jak kurzem procházet, najdete na hlavní stránce kurzu.

Co když se nemůžu účastnit navazujících webinářů?

Doprovodné interaktivní setkání s Míšou a Vladimírem v podobě webinářů jsou dobrovolné. K pořízeným záznamům budete mít přístup v členské sekci kurzu.

Kdy probíhá online kurz Umění vztahů?

Celý obsah kurzu je pro vás připraven a můžete začít ihned studovat po zaplacení objednávky kurzu.

Jsou všechny části kurzu ihned přístupné?

Ano. Kurz je kompletní a připraven. Jakmile uhradíte svou objednávku (nejlépe platební kartou), můžete se ihned pustit do studia.

Jak můžu získat kurz Umění vztahů?

V dolní části stránky vyplňte svou objednávku a proveďte platbu kartou nebo bankovním převodem. Po připsání částky za kurz na náš účet vám obratem pošleme přístupové údaje do kurzu e-mailem.

Jak můžu zaplatit za kurz?

Nejlepší a nejrychlejší způsob je zabezpečená platba kartou. Během pár minut můžete začít kurz studovat. Další možností je bankovní převod, který ale trvá několik dní. Proto vám přístupy ke kurzu přijdou teprve až po několika dnech od uhrazení vaší objednávky.

Je platba kartou bezpečná?

Ano. Platba kartou je plně zabezpečená a zašifrovaná celosvětovou platební bránou Stripe.

Můžu získat kurz na splátky?

Tuto možnost vzhledem k výši ceny kurzu neumožňujeme. Pokud se nacházíte ve výjimečném případě, tak prosím kontaktujte naši podporu na @31@06nZ@.p.iW@.o@t8Id2pQxCAe..yorW.KjhHt@Pa@Wc..h@GX@uJ0N@Pqk5x.mUet.O.X@QPng@Z@X.Ui7.b@vECo@@taZy.ztwG@.N95z..@A7z.@d@rmS.@x@@@.OamT@v..Gv5q.KrjyqX@O.czP.s.@l.f.e

Můžu na online kurz uplatnit slevový kód?

Ano. Online kurz je nyní možné získat za akční cenu po uplatnění slevového kódu na 1.500 Kč v objednávkovém formuláři.

Získejte přístup k novému
online kurzu
UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

 • 6 hlavních video částí: MODULŮ
  Kurz se všemi moduly a bonusy má více než 10 hod. času.
 • Tři návazné dvouhodinové webináře
  Ke kurzu máte také záznam tří návazujících webinářů.
 • BONUS 1: OD TEORIE K PRAXI: Pracovní sešit plný uvědomění
  Pracovní sešit plný otázek vás navede na vaši vlastní cestu naplněného vztahu
 • BONUS 2: PARTNERSKÉ TESTY: Poznejte svého partnera
  Zjistěte, jakým jazykem lásky promlouváte, a zda se vůči svému partnerovi chováte zdravě.
 • BONUS 3: CESTA K BLÍZKOSTI: Praktické kroky pro vztahový růst
  Navnímejte si ještě více, prozkoumejte a prohlubte intenzitu vašeho vztahu pomocí dalších praktických úkolů...
 • Přístup do členské sekce online kurzu na neomezenou dobu
  Online kurzem můžete postupovat vlastním tempem. Všechny materiály máte ihned k dispozici.
 • Doprovodné materiály: mp3 ke stažení a kapitoly ve videích
  Pro usnadnění a pohodlí při sledování kurzu. Můžete se tak vracet k oblíbeným částem. Připomenout si rychle a jednoduše důležité informace.

V ceně jsou také všechny BUDOUCÍ AKTUALIZACE kurzu, který budeme v budoucnu dále rozšiřovat. Díky důležitosti tématu vztahů se kurzu UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ budeme věnovat dlouhodobě...

🚩 Vy jako účastník kurzu proto budete mít obsažené v jednorázové platbě VŠE - jak současná videa a materiály, tak i to, co do kurzu v budoucnu přidáme.

Kurz UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ vznikl, protože:

"Věříme, že smyslem veškerého seberozvoje a sebepoznání je lépe poznat "kdo jsem JÁ?". Ve chvíli, kdy se lépe známe, se můžeme vydat na cestu životem svobodněji, s větším klidem, zdravějším postojem k sobě samému, a tím i ve vztazích prožívat vzájemné napojení, pohodu a blízkost."
Míša Kovaříková a Vladimír Münz

Získejte přístup do nového online kurzu

UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

 místo 4.990 Kč

  (215 Eur)

 se slevovým kódem: PAROVKA

3.490 Kč

  (158 Eur)

 Nezapomeňte zkontrolovat a uplatnit slevový kód v objednávkovém formuláři:

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A ZÍSKEJTE PŘÍSTUP K ONLINE KURZU: UMĚNÍ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ💖

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti.