Série VIDEÍ s rozhovory ZDARMA

MUDr. Jana Vojáčka s Radovanem Dluhým

na téma:

KLIMA V KRIZI:
Co se děje
a jak si s tím poradit?

Taky se někdy ptáte?:

  • Co je příčinou změn klimatu? Nebo kdo...? 

  • Co když klima doplácí na pokusy s počasím?

  • Jakými způsoby vlastně dochází k ovlivňování počasí?

  • Jak spolu souvisí změny klimatu a transhumanismus?

  • Do jaké míry dochází k nenápadné transformaci člověka v biorobota?

  • A proč je důležité vědět, mít informace o tom, co se to tu vlastně děje?

„Ovlivňování počasí může za určitých podmínek vyvolat silnější reakci
než výbuch atomové bomby."

Radovan Dluhý

Sledujte 3 rozhovory s Radovanem, které zveřejníme v následujících termínech:

1. VIDEO - ROZHOVOR:

Informace je světlo. Dává mi klid a zbavuje strachu

„Tendence vladařů a elitáři zotročit lidstvo tu máme stále. Ale když budeme mít správné informace a nenecháme se dezinformovat propagandou, tak tu jejich hru nehrajeme. A pro tyrany je pak těžší nás ovládat, což má obrovskou sílu."

Přístupné IHNED.

2. VIDEO - ROZHOVOR:

Od malých pokusů až do středu hurikánu

„Americká vojenská univerzita už v 90. letech ve svém dokumentu popisuje technologie, které se tehdy používaly, a které se plánují používat. V dokumentu také stojí, že do r. 2025 bude virtuální počasí!"

Přístupné IHNED.

3. VIDEO - ROZHOVOR:

Jak mění klima letadla?

„Vojenské znečištění ovzduší je naprosté tabu. Je velmi těžké zjistit, co NATO, Rusko nebo Čína v rámci svých experimentů a tendencí ovládnout počasí a svět do ovzduší vypouští. "

Přístupné IHNED.

Přístup k serií videí je časově omezen do dne 14. 9. 2023.
Děkujeme za pochopení.

Kdo je Radovan Dluhý?

Pedagog, environmentalista, publicista.
Dlouhodobě se věnuje počasí, možnostem jeho ovlivňování a dopadům na společnost. Po Sametové revoluci se odstěhoval do USA, kde žil 16 let a vystudoval zde také dvě univerzity.

Pracoval při rozvojových projektech v Ekvádoru a Mexiku. Dva roky působil jako konzultant OSN ve Vídni. V Justiční akademii pak vedl projekt zefektivnění české justice.Od roku 2008 přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Radovan Dluhý

Chcete získat další doprovodný prohlubující obsah 
a přístup k třem interaktivním webinářům přímo s Radovanem Dluhým?

Pokračujte na následující stránce: