Transformativní online kurz
Lukáše Piperka

SÁM SEBOU

Jak se vymotat z labyrintu sebe přijetí
a BÝT skutečně SÁM SEBOU.

Znáte to také?

 • Máte pocit, že vám v životě něco chybí?
 • Život se neodvíjí, dle vašich představ?
 • Pořád se vám opakují stejné nepříjemné situace?
 • Máte pocit, že pořád musíte mít všechno pod kontrolou?
 • Máte pocit, že nejste v pořádku a musíte přijít na to, jak se „opravit“?
 • Bylo vaším motivem vydat se na cestu seberozvoje, že jste měli pocit nedostatečnosti, nedokonalosti, nepřijetí?
 • Vyzkoušeli jste velké množství technik a máte pocit, že se váš život i tak nemění?
 • Že asi potřebujete na své cestě ještě spoustu času, abyste se konečně cítili lépe?

"Velká část lidí je pernamentně ve stavu a pocitech nepřijetí, nedostatečnosti, nedokonalosti,
nepatřičnosti, neúplnosti."

Co vlastně všichni hledáme?

V dnešní době máme relativně dobře naplňované základní biologické a fyzické potřeby - máme střechu nad hlavou, máme co jíst, co pít. Máme teplo, můžeme dýchat. To je základ pro naše přežití.

S potřebou bezpečí a jistoty je to už horší - toto patro nemá spousta lidí vybudováno. Nechápeme, proč se cítíme v neklidu, v nepohodě a v nejistotě.

Je třeba pochopit, jakým způsobem se buduje skutečná vnitřní jistota, bezpečí
a vnitřní klid. 
Pokud nám toto chybí, tak utíkáme dolů k uspokojování biologických
a fyzických potřeb prostřednictvím jídla s obsahem cukru, alkoholu, cigaret.

A nebo utíkáme do horních pater a hledáme to u druhých lidí, ve výkonnosti,
v seberealizaci, v rolích kde se sebe obětujeme a snažíme se mít vše pod kontrolou.

Jak se naše nejistota projevuje?

 • 1
  MYŠLENÍ
  Porovnáváme a hodnotíme věci z minulosti a budoucnosti. Co jsme mohli udělat jinak a jaká jsou naše očekávání a obavy z nich.
 • 2
  EMOCE
  Máme nízkou sebedůvěru, jsme nespokojení, zažíváme pocit méněcennosti, strach a pocit viny.
 • 3
  CHOVÁNÍ
  Naší hlavní motivací je zbavit se nejistoty a získat jistotu. Velká snaha o krátkodobé a dlouhodobé úspěchy, snaha o uznání, jakoby snaha na nejistotu něco „nalepit“, aby nebyla vidět.

Proč se nám nedaří nalézt pocit bezpečí?

Hledáme na špatném místě. Venku. U jiných lidí. V práci, při různých volnočasových aktivitách, nebo při čase s našimi blízkými. 

Hledáme pocit bezpečí v sobě, způsobem, kterým najít nelze. Je to taková slepá cesta na cestě "domů" k sobě, k pocitu bezpečí, jistoty a klidu.

Nelze vyřešit problém stejným způsobem myšlení, kterým vznikl.

Pokud vycházíme z našeho způsobu "klasického" myšlení, tak nezachytíme, že vycházíme z určité vnitřní pozice, z určitého nastavení našeho ega, které je ve stavu hlubokého pocitu nedostatku, ze kterého nejistotu tvoří. 

Zažíváme pocit nedostku, pocit, že nejsme dost dobří. Je to pocit, který vychází
z našeho ego-stavu, který si sami přijmeme za vlastní a začneme si jej dál tvořit
a nevědomě přiživovat.

Naskočíme na víru toho, kdo jsme - na základě našeho prostředí kolem nás a uvěříme, že jsme naše mysl, že jsme to, co jsme si vykonstruovali a že se tak nemůžeme zbavit pocitu nedostatku a nejistoty. Pocitu, že nejsme dost dobří.

To nás vede k odpojení od svých pocitů, k vytváření emočních bariér. 

Je to jen pocit?

Náš pocit neúplnosti, pocit že nejsme dost dobří, že nejsme dostateční čili z toho vedoucí stav nepohody, je pocit vytvořený na základě vlastní myšlenky našeho ega.

"Cílem není pocit nemít, ale VĚDĚT, co se to děje."

JAK? Jak prokouknout skrze pocit nedostatku?

 • 1
  Rozpoznat, že pod povrchem přemýšlení, emočního prožívání, smyslových vjemů, je něco neměnného.
 • 2
  Po rozpoznání tomu můžeme věnovat pozornostzkoumat to. Rozpoznat, že nedostatek tam neexistuje.

Pocit nedostatku je vytvořený vlastním nevědomým!

Přijměte pozvánku k cestě za porozuměním toho, že jsme vždy byli, jsme a budeme v pořádku. Získejte průvodce rozpoznání, že jsme úplní a dostatečně dobří již nyní. Získejte průvodce cestou objevování, že nejste rozbití.

Představujeme online kurz Lukáše Piperka:

SÁM SEBOU

Vysvoboďte se z kruhu pochybností a žijte

nejlepší verzi sebe sama

Klubu umění být zdráv jsme se rozhodli věnovat rok 2024 tématu ŽIVOTNÍ ENERGIE

Na základě kvantové biologie a zkušeností z ordinace uvádí MUDr. Jan Vojáček skutečné zdroje, díky kterým se dočerpáváme a také výdeje energie - kudy nám životní energie uniká.

Jedním z výdejů energie je tzv. mentální pohyb - naše myšlení. Proto...

...vám nyní představujeme bývalého profesionálního sportovce, transformativního kouče LUKÁŠE PIPERKA , který poukazuje na jednu z největších překážek, která nám brání žít produktivní život plný energie. 

Naše hlava se zaplňuje myšlenkami o mně, o tom, co si o sobě myslím, co si o mně myslí ostatní a jaký dopad na mě bude mít situace, ve které jsem se ocitl...

Všiměte si, kolik času a energie by vám zůstalo, když byste už nic z toho nemuseli dělat? 

Když byste věděli, že nemusíte měnit svoje myšlenky, že nemusíte měnit svoje emoce, že nemusíte na sobě nic opravovat.... 

Kolik energie byste ušetřili, když byste
si dovolili být sami sebou?

Z jakých částí se skládá online kurz: SÁM SEBOU

ÚVODNÍ ČÁST:

Být sám sebou není to, co si myslíte. 

"Je rozdíl být sám sebou a něco si o sobě myslet." 

Častokrát jsme na sebe hrdí, nebo se naopak stydíme. Ale to se může dít jen v případě, když si o sobě něco myslíme.

Být sám sebou však znamená něco jiného.

Být sám sebou znamená BÝT...

1. KAPITOLA

Začínáme objevovat

"Součástí bytí sám sebou je žít v souladě s tím, co jsem uviděl sám pro sebe. Jinak totiž žijeme podle přesvědčení někoho jiného, žijeme na nitkách, za které tahá někdo jiný."

Mojím úkolem je ve vás podnítit vhled. Vaším úkolem je nechat ho k sobě přijít tak, že se budete dívat směrem, kterým poukazuju.

A to se děje jen tehdy, když se díváte bez zbytečného přemýšlení. Když dáte pryč hodnocení, které přináší mysl.

Přemýšlení je v pořádku. Přemýšlení však také stojí v cestě k tomu, abyste si všimli něčeho nového.

Co je vhled? Instinkt? AHA moment? Dívat se směrem, kterým budu ukazovat, a počkat si, co tam na vás vyskočí.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Přesvědčení jsou vratká, není to stabilní základ, na kterém se dá stavět život. Jak všímavost posunout až za hranicí informace?
 • Když budete ochotní se podívat směrem, kterým budu poukazovat, můžete si všimnout i něčeho jiného. Jak uvidět přesně ty věci, které pro sebe potřebuji?
 • Naše životy jsou velmi bohaté. Je v nich mnoho věcí, které přehlížíme, kterých si nevšímáme.  Co vám pomůže být víc sám sebou a tím pádem žít šťastnější a produktivnější život?
 • A mnohem více...

2. KAPITOLA

Lidská bytost

Kdo jste vy? Jste myšlenkami, které se vám honí hlavou? Jste emocemi, které cítíte? Jste funkcí, kterou vykonáváte? Anebo jste jen kostým, který si navlékáte a hercem je někdo jiný?

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se neodvážíme být sami sebou, je strach z odhalení našich myšlenek a tužeb.

Strach z toho, že se odkryjeme a budeme před ostatními stát jakoby nazí, se vším, co nás tvoří.

Dobrá zpráva je, že toto vše není celá část skládačky. Nejste to vy!

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jsme lidská bytost. A toto spojení se skládá ze dvou částí: lidská a bytost. Jak se od sebe odlišují?
 • Být člověkem znamená hrát hru nazvanou život. Co se stane, když zapomeneme na bytostnou stránku našeho já a myslíme si, že vše, čím jsme, je jen tělo?
 • Já - přemýšlení je jednou z největších překážek k tomu, abychom žili produktivní a plný život bez ohledu na to, co se okolo nás odehrává. Zkoušeli jste si někdy všimnout, kolik času a energie by vám zůstalo, kdybyste věděli, že nemusíte měnit svoje myšlenky, emoce, že nemusíte napravovat sami sebe?
 • A mnohem více...

3. KAPITOLA

Tři principy

"Principy myšlenek, univerzální mysli a vědomí jsou základem pro pochopení neustálé tvorby a projevu inteligence, která stojí za vším, co se děje."

Sydney Banks v roce 1973 zažil transformační zážitek, který mu pomohl pochopit základní principy lidského prožívání.

Princip myšlenek, princip univerzální mysli a princip vědomí.

Tyto principy jsou klíčem k porozumění lidské psychiky. A poskytují základ pro mentální zdraví.

Mentálné zdraví, ten pocit "jsem sám sebou", nevychází z myšlenek a emocí. Ale z uvědomění si svého nekonečného bytí, které je nezávislé na tom, co se v něm odehrává.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jak se za poslední roky zvýšila spotřeba antidepresiv v Česku a na Slovensku? A co s tím?
 • Existuje až 800 psychologických přístupů, které se však mnohdy vylučují. Jaký jeden princip by postačil, aby se zlepšilo mentální zdraví lidí na celém světě?
 • Jak si všimnout té nejdůležitější věci na světě - vlastního pocitu bytí? A jak ho začít zkoumat?
 • A mnohem více...

4. KAPITOLA

Zázračná zkušební kabinka

"Všechno, co v životě prožíváme, ze 100 % vzniká na základě principu tvořivosti - principu myšlenky v daném čase, které věřím."

Představte si speciální zkušební kabinku, do které vstupujete nazí. V ní necítíte nic, kromě existence.

Můžete si v ní vyzkoušet nekonečné množství oblečení, přičemž každý kousek vám dá jiný zážitek...

Na co poukazuje tato metafora? Na princip tvořivosti a sílu myšlenek!

Pomocí tohoto principu můžeme pochopit, že například nejistota a strach jsou často pouhé iluze vytvořené našimi myšlenkami... 

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Každý máme denně 40 - 70 000 myšlenek. Co se stane, když se s nějakou myšlenkou ztotožníte? A jaká je její síla?
 • Myšlenka je proces, který nemáme pod kontrolou, my nejsme těmi, kteří myšlenky tvoří. Co se začne dít, když se na nějkou myšlenku tzv. přilepíte?
 • Nejisté myšlení jsou různé pochybnosti a obavy, které máme. Z čeho vzniká pocit nejistoty, který se pak začne ukazovat i ve světě, který vnímáme?
 • S myšlením nemusíme bojovat, měnit ho. Jak přestat brát myšlení vážně?
 • A mnohem více...

5. KAPITOLA

Klid za hranicí mysli

"To, co nazýváme JÁ, je něco mnohem hlubšího než to, za co se většinou považujeme. Je to místo ve vás, které se nemění." 

I v těch nejextrémnějších situacích můžeme zažívat klid ,který přesahuje bolest a emoce, jako je například strach.

Otázka však zní: Co ten klid vlastně je? Odkud se bere? Je dostupný pro všechny?

A můžeme ho zažívat i bez toho, aniž bychom museli čekat na nějakou extrémní situaci?

Když hledáme klid, tak musíme jít za hranici našeho myšlení, za hranici našich emocí.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Existuje něco v nás, co se nemění, něco, co celou dobu pozoruje, co se děje, aniž by ho to nějak ovlivnilo?
 • Co nastane, když se dotkneme Vědomí?
 • Jak se ocitnout v klidu našeho vědomého bytí? Něčeho, co je tu celý čas, jen to nevidíme, protože je to to místo, ze kterého se díváme?
 • A mnohem více...

6. KAPITOLA

Moudrost

"Moudrost je v každém z nás a nedá se umlčet. Jen my jsme dobří v tom ji neposlouchat. A snadno se ztrácíme v příběhu, který vytváří mysl..."

Nálepky a symboly, které používáme, nám brání vidět kouzlo života.

Existuje však něco hlubšího, nehmotná inteligence, která nás provází, která nám říká, co je správné.

Jak tedy poznat rozdíl mezi tím, kdy něco opravdu víme, a kdy si jen myslíme, že to víme?

Hledáme-li jistotu, tvořivost či klid, zaměřme se na tu nejintimnější dimenzi naší zkušenosti - pocit našeho vlastního bytí.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Ve dvou, třech letech se nám začíná vyvíjet schopnost konceptuálně, myslet - jsme schopni věci označovat symboly. Uvěřili jsme tomu, že když jsme schopni věci označovat, tak je poznáme. Co když je opak pravdou?
 • Všichni máme v sobě jakýsi navigační systém, neosobní inteligenci, která je na pozadí života. Jak ji v sobě rozpoznat a jak ji začít vnímat?
 • Co znamená slovo DEFINOVAT? Původ má v latině a je spojené ze dvou částí: de – finire - proces a konec. Pro přivádíme zázrak ke konci hned na jeho počátku a nevnímáme skrytou dimenzi života za tím?
 • A mnohem více...

7. KAPITOLA

Prosklený výtah

"Není potřeba měnit myšlenky, emoce, svět. Není potřeba sám sebe nějak opravovat. Stačí si jen všimnout, co se děje."

Přestože jsme nekonečným tvořivým potenciálem, který nemůže být zničený ani poškodený, tak zažíváme pocit zaseknutosti, nepokoje, stresu, strach.

Jak je to možné?

Co je tím závojem, kvůli kterému tuto svou nekonečnost přehlížíme?

Je to tím, do jaké míry jsme schopni rozpoznávat, že to, co prožíváme, je ze 100 % tvořené myšlením v daném čase.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jak prozkoumat svůj vztah k myšlení a emocím?
 • Jak se nebát vlastního přemýšlení díky pocitu, že víme, že se nás nedotýká.
 • Součástí lidské zkušenosti je pohybovat se ve všech patrech. Jak se neobviňovat z toho, jaké máte myšlenky? Jak mít vždy pocit, že jste zcela v pořádku?
 • A mnohem více...

8. KAPITOLA

Zdroj vysoké výkonnosti

"Když se vezeme na inteligenci života, je to stav plynutí, stav flow. Je to stav, kdy se nemusíme příliš snažit, aby se nám věci dařily."

Je přirozené mít touhy, které chceme naplnit.

Touha je projevem tvořivého bytí, které je naší podstatou. A díky nástrojům lidského těla dokáže stvořit opravdu krásné věci.

Co když to ale nejde?

Vše, co potřebujete k tomu, abyste dostali ze sebe to nejlepší, už máte. A pokud to nevidíte, tak je to jen proto, že si něčím stojíte v cestě.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Jeden z výzkumů ukázal, že při stavu plné soustředěnosti se vypíná aktivita mozku, která je zodpovědná za příběh, který si o sobě vytváříme. Co se stane, když nad sebou nepřemýšlíme?
 • Všimněte si, že když jsme při tvorbě jakéhokoli cíle zaseknutí, tak přemýšlíme nad sebou. Cítíme se nejistí. Jak si vytvořit si vytvořit stabilní pocit, o který se můžeme opřít?
 • Ve stavu flow se zvyšuje naše kreativita, naše schopnost učit se, rychle absorbovat informace. Tento stav je nám přirozený, není tedy otázka, jak se do něho dostat, ale co děláme špatně, že se dostáváme z něho ven?
 • A mnohem více...

9. KAPITOLA

Nepředvídatelnost

"Když nad sebou přestaneme přemýšlet, splyneme s tokem života. A tak splyneme i s náhodami, které když budeme následovat akcí, tak se dají do pohybu pro nás neviditelné síly..."

Stav flow a maximální produktivity zažíváme tehdy, když nad sebou nepřemýšlíme.

Jak to ale udělat?

Často totiž vnímáme, že dosažení našich cílů je z velké části v naší moci.

Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují výsledek našich snah, a mnohé z nich jsou mimo naši kontrolu...

Naším úkolem je sladit se s neviditelnou inteligencí, která se projevuje i přes jiné formy než jen náš organismus. 

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Naše mysl funguje lineárně. Život ale lineární není. Je to dynamický systém. Co to znamená?
 • Je dobré poznat limity naší mysli. A také to, že limity naší mysli neznamená limit reality. Jak nepřehlížet, že jsme součástí něčeho většího a neklást na sebe zátěž, která je víc, než někdy dokážeme unést?
 • Náš život je sledem nepředvídatelných událostí, nečekaných setkání a všeho, čemu říkáme náhoda. Uvědomujete si, že vše, co ve svém životě máte a co se vám stalo, nešlo naplánovat?
 • Jak nad sebou přestat přemýšlet a splynout s tokem života?
 • A mnohem více...

10. KAPITOLA

Vztahy

"Hluboký pocit propojení nemá nic spoločného s hlavou. Je to o rozpoznání toho, že vy a druhý člověk jste jedna a ta stejná existence, stejné bytí projevující se v jiné formě.

Všichni toužíme cítit lásku, pocit propojení.

Lidé však často žijí s představmi o druhých. Hodnotí, posuzují, nálepkují.

Dívají se na druhé jakoby skrz nějaký filtr. A tak se u nich vytrácí možnost skutečného souznění.

Protože myšlenky, kterým uvěříme, mají obrovskou sílu. Dokáží překrýt lásku...

Jediné, co stojí v cestě pocitu propojení, je naše vlastní myšlení, naše představa o tom, jaký někdo je, anebo jaký není.

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Vztahy vytváříme ve dvou úrovních. První úroveň vztahu je taková, že si o člověku vytváříme nějakou představu. S kým se ve vztahu nacházíme? S člověkem nebo s naší představou o něm?
 • Druhá úroveň vztahu je tehdy, když dokážeme člověka vnímat bez toho, aniž bychom si o něm něco mysleli. Jak ho vidět takového, jaký v danou chvílí je?
 • Co můžeme udělat pro to, abychom měli hlubší, propojenější vztahy?
 • Jak se zbavit se představ o druhém a uvědomit si, že pocit celistvosti, pocit úplnosti a lásky nemůžeme získat zvenčí?
 • A mnohem více...

11. KAPITOLA

Jste v pořádku

"Náš diamant nenajdeme v přemýšlení, nenajdeme ho v emocích, nenajdeme ho v těle, nenajdeme ho v uznaní. Diamant najdeme, když podrobně přezkoumáme náš pocit bytí."

Často se necháváme unést tím, co si myslíme o sobě a světě kolem sebe.

Co když jsme ale v pořádku takoví, jací jsme?

Jsme nekonečným tvořivým potenciálem. Jsme úplný kruh, kterému nic nechybí.

Za hranicemi našeho myšlení leží nekonečný zázračný svět. A tím nekonečným zázračným světem jste Vy!

Získáte odpovědi na tyto otázky:

 • Existence se nedá vysvětlit, není to něco, co se dá uchopit nástrojem naší mysli či smyslovými vjemy. Dá se však cítit... Jak?
 • Reálný problém neexistuje. Vytváří ho naše mysl... Co se stane, když dáme myšlení stranou?
 • Jak se stát nekonečným tvořivým potenciálem, úplným kruhem, kterému nic nechybí?
 • A mnohem více...

ONLINE INTERAKTIVNÍ 

WEBINÁŘE s LUKÁŠEM PIPERKEM

A JANEM VOJÁČKEM

"Zveme vás k praktickému zkoumání a prožití skutečného smyslu vašeho života."

Součástí online kurzu SÁM SEBOU jsou doprovodné webináře a jejich záznamy s neomezeným přístupem. 

Na webináři můžete Lukášovi Piperkovi položit svůj dotaz a spojit tak obsah kurzu s vaší osobní zkušeností a životními souvislostmi.

Přestaňte už konečně hrát tu hru o tom, že je s vámi něco v nepořádku a vydejte se osobně na cestu poznání skutečného smyslu života, který je naprosto jednoduchý... 

Prostě ŽÍT!

Pokud se nemůžete účastnit, tak vám nic neunikne, budete mít k dispozici přehledně zpracované ZÁZNAMY.

1. WEBINÁŘ:
Tvorba reality života v lehkosti

Zažíváte někdy pocit, kdy se vám zdá, že celý svět stojí proti vám?

Co když není potřeba měnit okolnosti? Co když vše, co vidíte kolem sebe, utváříme skze vaše myšlenky v každém momentě?

Formujte a tvořte svou cestu díky největšímu životnímu daru.

2. WEBINÁŘ:
Vědomí, že jsem zcela v pořádku

Také se vám někdy zdá, že všechno kolem se hroutí a vy stojíte uprostřed chaosu?

Co kdybyste věděli, že existuje cesta, jak z tohoto pocitu vystoupit? Najít v sobě místo, kde se budete cítit naprosto v pořádku, bez ohledu na to, co se děje kolem?

Vykročte na cestu prožití toho, že ve vás samotných leží klid, který je nedotknutelný.

3. WEBINÁŘ:
Inteligence na pozadí života

Stojíte někdy ve chvíli klidu a přemýšlíte, co to vlastně znamená být naživu?

Co je to neviditelná síla, která nás všechny spojuje a hýbe světem kolem nás? Někteří lidé žijí celý život, aniž by tušili, jak mocná energie se skrývá právě pod povrchem jejich každodenního života.

Odhalte v sobě hybnou sílu, která pohání celý vesmír.

Online kurz SÁM SEBOU
je pro vás, pokud:

 • Často se ocitáte v pocitu, že nejste dost dobří a rádi byste se spolehli na to, že být sám sebou stačí.
 • Dostáváte se stále dokola do situací, ve kterých si připadáte nedostateční a toužíte objevit skutečné sebevědomí a zdroj jistoty.
 • Zajímáte se o odpověď na to, jestli stačí být sám sebou a chcete žít v uvědomění, že jste víc než si myslíte.
 • Pátráte po příčinách, proč se vám nedaří žít naplno život, který chcete a přejete si získat inspiraci a energii k plnění vašich snů.
 • Chcete dlouhodobě navyšovat kvalitu vašeho života, vztahů a zdraví a už navždy v sobě nosit uvědomění, že být sám sebou je vaše největší výhoda.
 • Toužíte přestat stále na něco čekat a cítíte, že už jste připraveni se plně zamilovat do života.

Jak probíhá online kurz
SÁM SEBOU:

Online kurz SÁM SEBOU nepřináší obvyklé teorie a návody. Místo toho nabízí cestu, k sebeobjevování, k rozpoznání toho, kým opravdu jste...

Nejste strojem, který potřebuje opravit, změnit a nebo vylepšit.

Jste dost. Je to změna perspektivy, díky které z vás opadne břemeno nejistoty, obav a stresu. 

Lukáš Piperek vás tématem provede od prvním pocitů, přes různá zákoutí, až po prožitky, které jsou naplněné pocitem dostatečnosti a  celistvosti. 

Jakmile tento pocit zažijete, pochopíte, proč být sám sebou je pro náš život tak zásadní

Prožijete uvědomění, že jste nekonečným tvořivým potenciálem

Doporučujeme postupovat podle následujících kroků...

 • 1
  Poslechněte si rozhovor L. Piperka s J. Vojáčkem
  Jan Vojáček vám v úvodním rohovoru představí Lukáše Piperka a jeho cestu jak BÝT SÁM SEBOU.
 • 2
  Kapitoly jednotlivých částí procházejte svým tempem
  Videa procházejte postupně, dejte si na ně čas. Je totiž důležité informace vstřebat, dostat je takzvaně pod kůži.
 • 3
  Ke každé kapitole si vypracujte úkoly z pracovních listů
  Věnujte po skončení každé kapitoly alespoň malou chvilku reflexi. Vytvořte si prostor k praktickému zkoumání a prožití skutečného smyslu vašeho života.
 • 4
  Připravte si na Lukáše a Honzu otázky do webináře
  Dělejte si poznámky, na co byste se Lukáše a Honzy potřebovali doptat. Budete mít k tomu příležitost na webinářích, které jsou součástí online kurzu.
 • 5
  Dejte si do kalendáře termíny tří webinářů: 21. 4., 5. 5. a 19. 5. 2024
  Interaktivní online setkání s Lukášem jsou nedílnou součástí kurzu. Pokud se nemůžete účastnit, budete mít k dispozici záznam, takže vám nic neunikne.
 • 6
  Žijte, co jste si uvědomili
  Teorie bez praxe je k ničemu. Proto běžte do svého života, zkoušejte, a pak se také podělte s námi o svou novou zkušenost a prožitek.

BONUS 1:

KNIHA LUKÁŠE PIPERKA

ŽIVOT BEZ PRÍBEHU. Čo sa skrýva za hranicami mysle? 

(v elektronické podobě)

"Znáte ten pocit, kdy se vše odehrává tak nějak samo? Vše vám jde od ruky, vy se nemusíte příliš snažit a ještě k tomu vás to ohromě baví?"

Co když takhle funguje i život? Co když je režisérem, hercem i divákem zároveň?

Co by se změnilo, když byste životu dali důvěrupřestali mu do všeho zasahovat?

Nechte se nečekaným průvodcem přivést na cestu prozření toho, co je skutečným zdrojem stresu, nenaplnění, anebo výsledků, které nesplňují vaše očekávání.

Nalezněte v sobě odvahu uvidět potenciál vašeho produktivního života, ať už si pod ním představíte klid, svobodu, štěstí, lásku nebo vysokou výkonnost v jakékoliv oblasti.

Život bez příběhu

je cestou k objevení skutečného já a žití života naplněného autentičností a radostí.

K online kurzu Sám sebou získáváte knihu Život bez príbehu v elektronické podobě. 

BONUS 2:

MARINA GALÁN

NASLOUCHÁNÍ SRDCEM

"Naslouchání vám může změnit život - stejně jako láska."

Záznam online setkání o lásce laskavosti TADY a TEĎ.

O naslouchání, které přináší naději pro šťastnější Česko a Slovensko, pro šťastnější svět.

S báječnou Marinou Galán z Mexika s překladem do českého jazyka.

Narodili jsme se se schopností poslouchat hlouběji.

 • Proč tenhle dar v sobě pomalu ztrácíme?
 • A jak ho vnést zpátky do života?

MARINA GALÁN

Matka, koučka, mentorka koučů a řečnice, která žije se svými třemi syny v mexickém Querétaro.

Je členkou správní rady světové organizace 3PGC a podporovatelkou lokálních komunit porozumění mysli v nejrůznějších zemí.

Naučte se správně naslouchat přírodě, svému okolí, tlukotu svého srdce i své mysli a vyřešte jednou provždy komunikační problémy mezi vámi a partnerem, rodiči, šéfem nebo vašimi dětmi...

BONUS 3:
PRACOVNÍ LISTY:

SEBEREFLEXE 

"Zvu vás k praktickému zkoumání a prožití skutečného smyslu vašeho života."

Sebereflexe

Zastavete se po shlédnutí každé kapitoly a zvědomte si, co jste právě uslyšeli.

Jak se cítím? Znám už tento pocit? Zažil jsem ho už někdy? Jaké to je, když si to dovolím? Co budu odteď dělat jinak? 

Nezůstatňe pouze u zhlédnutí videí. Vydejte se dále do praxe a odneste si z kurzu maximum.

Prožijte naplno všechna vaše uvědomění a přeneste si je do každodenního života. 

Získejte přístup
k online kurzu Lukáše Piperka

SÁM SEBOU

 • Úvodní rozhovor MUDr. Jana Vojáčka s Lukášem Piperkem
  Video rozhovor s Lukášem Piperkem o jeho vlastních prožitcích a cestě k pocitu BÝT SÁM SEBOU (o délce 01:40:08)
 • Úvodní video ke kurzu od Lukáše Piperka
  Být sám sebou není to, co si myslíte. Jak kurzem procházet?
 • Jedenáct kapitol hlavní části
  Každá kapitola obsahuje video a také pracovní list k danému tématu
 • 3x PODPŮRNÉ WEBINÁŘE s Lukášem a Janem Vojáčkem
  Webináři je zajištěna interaktivita a praktičnost kurzu. Budete se moci Jana Vojáčka a Lukáše doptat na vše, co vás k tématu zajímá. Termíny webinářů jsou v neděli od 20:00 ve dnech 21. 4., 5. 5. a 19. 5. 2024.
 • BONUS 1: KNIHA LUKÁŠE PIPERKA: ŽIVOT BEZ PRÍBEHU  
  Bonusové kniha Lukáše Piperka v elektronické podobě ke stažení o objevování skutečného já a žití života naplněného autentičností a radostí.
 • BONUS 2: MARINA GALÁN: NASLOUCHÁNÍ SRDCEM
  Bonusový záznam online setkání o lásce a laskavosti tady a teď s Marinou Galán z Mexika s překladem do českého jazyka.
 • BONUS 3: PRACOVNÍ LISTY: SEBEREFLEXE
  Bonusový materiál, který vám pomůže prožít naplno všechna vaše uvědomění a přenést si je do každodenního života. 
 • Přístup do členské sekce online kurzu na neomezenou dobu
  Online kurzem můžete postupovat vlastním tempem. Všechny materiály máte ihned k dispozici.
 • Doprovodné materiály: prezentace, mp3 ke stažení
  Pro usnadnění a pohodlí při sledování kurzu a možnosti poslechu na cestách.

V ceně jsou také všechny BUDOUCÍ AKTUALIZACE kurzu. Protože budeme program v budoucnu dále rozšiřovat. Díky důležitosti tématu se tématu budeme věnovat dlouhodobě...

🚩 Vy jako účastník kurzu proto budete mít obsažené v jednorázové platbě VŠE, jak současná videa a materiály, tak také to, co do kurzu v budoucnu přidáme.

Cena online kurzu se všemi bonusy
je 6.490 Kč

Cena online kurzu SÁM SEBOU vychází z celoživotního zkoumání, zkušeností a praxe v oblasti efektivity, dosahování výsledků a cestě k naplněnému životu nejen v prostředí vrcholového sportu a byznysu. Hostem kurzu je MUDr. Jan Vojáček, který obohacuje obsah o svou 15ti letou praxi v oblasti funkční medicíny a zdraví v souvislostech.

V ceně je započtena práce za profesionální natáčení programu, střih videí, příprava pracovního sešitu, MP3, doprovodných materiálů, grafické práce, vlastní zhotovení kurzu a další.

 • Pokud byste se díky inspiraci v online kurzu Sám sebou začali zbavovat nejistoty, pochybností a pocitu, že vám stále něco chybí, stálo by to za to?
 • Pokud byste díky online kurzu v sobě objevili nevyčerpatelný zdroj pocitu, že jste v každé situaci zcela v pořádku, stálo by to za to?
 • Pokud byste díky online kurzu objevili nový pohled na to, kdo jste a díky tomuto pochopení zažili pocit, že všechno, co potřebujete k naplněnému životu, máte v sobě, stálo by to za to?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, potom pro vás máme skvělou zprávu:

Online kurz SÁM SEBOU cena kurzu
Lukáše Piperka a MUDr. Jana Vojáčka je...

 místo 6.490 Kč

  (259 Eur)

 se slevovým kódem: SAMSEBOU platným do 11. 4. 2024

 jen za:

3.990 Kč

  (160 Eur)

Cokoliv v životě teď řešíte, ať je to oblast zdraví, vztahů nebo financí, tak záleží, s jakým pocitem do toho vstupujete. Jestli z pocitu nedostatku nebo právě z plnosti toho, kým opravdu jsem. To vám dá pevnou půdu pod nohami. Přesně to je pro mě kurz Lukáše Piperka Sám sebou, díky kterému teď můžete pocit plnosti a jistoty zažít také. Moc vám to přeji.
MUDr. Jan Vojáček

Nejčastější otázky k programu:

Co je online kurz SÁM SEBOU?

Online vzdělávací obsah s praktickými tipy a nástroji pro pochopení základní principů života, které mění životy miliónům lidí. Součástí jsou také tři interaktivní webináře 21.4., 5.5. a 19.5.

Jak probíhá online program?

Všechny materiály online kurzu máte okamžitě po zaplacení objednávky přístupné s neomezeným přístupem. Doporučený postup, jak kurzem procházet najdete na hlavní stránce kurzu.

Co když se nemůžu účastnit navazujících webinářů?

Doprovodné interaktivní setkání s Lukášem Piperkem a Janem Vojáčkem v podobě webinářů jsou dobrovolné. K pořízeným záznamům budete mít přístup v členské sekci kurzu.

Kdy probíhá online kurz SÁM SEBOU?

Celý obsah kurzu je pro vás připraven a můžete začít ihned studovat jednotlivé části po zaplacení objednávky kurzu. Jediné, co je naplánované jsou interaktivní webináře 21.4., 5.5., a 19.5. Informace k vysílání a jak se připojit dostanete včas e-mailem.

Jsou všechny části programu ihned přístupné?

Ano. Kurz je kompletní a připraven. Jakmile uhradíte svou objednávku nejlépe platební kartou, můžete se ihned pustit do studia.

Jak můžu získat online kurz SÁM SEBOU?

V dolní části stránky vyplňte svou objednávku a proveďte platbu kartou nebo bankovním převodem. Po připsání částky za kurz na náš účet vám obratem pošleme přístupové údaje do kurzu e-mailem.

Jak můžu zaplatit za program?

Nejlepší a nejrychlejší způsob je zabezpečená platba kartou. Během pár minut můžete začít studovat program s plným přístupem ke všem částem programu. Další možností je bankovní převod, který ale trvá několik dní. Proto vám přístupy k programu přijdou teprve až po několika dnech od uhrazení vaší objednávky.

Je platba kartou bezpečná?

Ano. Platba kartou je plně zabezpečená a zašifrovaná celosvětovou platební bránou Stripe.

Můžu získat kurz na splátky?

Tuto možnost v současnosti neumožňujeme. Pokud se nacházíte ve výjimečné situaci, tak prosím kontaktujte naši podporu na @31@06nZ@.p.iW@.o@t8Id2pQxCAe..yorW.KjhHt@Pa@Wc..h@GX@uJ0N@Pqk5x.mUet.O.X@QPng@Z@X.Ui7.b@vECo@@taZy.ztwG@.N95z..@A7z.@d@rmS.@x@@@.OamT@v..Gv5q.KrjyqX@O.czP.s.@l.f.e a uvidíme, co s tím lze udělat.

Můžu na online kurzu uplatnit promo kód?

Ano. Online kurz je nyní možné získat za akční cenu po dobu předprodeje. Uplatnění slevového kódu se nachází v objednávkovém formuláři. Pozor: Platnost aktuálních slevových kódů je omezena.

Plánujete udělat kurz třeba také prezenčně?

Součástí kurzu jsou 3 živé webináře, což je prezenční část kurzu.

Získejte přístup do
online kurzu SÁM SEBOU:

 • Úvodní rozhovor MUDr. Jana Vojáčka s Lukášem Piperkem
  Video rozhovor s Lukášem Piperkem o jeho vlastních prožitcích a cestě k pocitu BÝT SÁM SEBOU (o délce 01:40:08)
 • Úvodní video ke kurzu od Lukáše Piperka
  Být sám sebou není to, co si myslíte. Jak kurzem procházet?
 • Jedenáct kapitol hlavní části
  Každá kapitola obsahuje video a také pracovní list k danému tématu
 • 3x PODPŮRNÉ WEBINÁŘE s Lukášem a Janem Vojáčkem
  Webináři je zajištěna interaktivita a praktičnost kurzu. Budete se moci Jana Vojáčka a Lukáše doptat na vše, co vás k tématu zajímá. Termíny webinářů jsou v neděli od 20:00 ve dnech 21. 4., 5. 5. a 19. 5. 2024.
 • BONUS 1: KNIHA LUKÁŠE PIPERKA: ŽIVOT BEZ PRÍBEHU  
  Bonusové kniha Lukáše Piperka v elektronické podobě ke stažení o objevování skutečného já a žití života naplněného autentičností a radostí.
 • BONUS 2: MARINA GALÁN: NASLOUCHÁNÍ SRDCEM
  Bonusový záznam online setkání o lásce a laskavosti tady a teď s Marinou Galán z Mexika s překladem do českého jazyka.
 • BONUS 3: PRACOVNÍ LISTY: SEBEREFLEXE
  Bonusový materiál, který vám pomůže prožít naplno všechna vaše uvědomění a přenést si je do každodenního života. 
 • Přístup do členské sekce online kurzu na neomezenou dobu
  Online kurzem můžete postupovat vlastním tempem. Všechny materiály máte ihned k dispozici.
 • Doprovodné materiály: prezentace, mp3 ke stažení
  Pro usnadnění a pohodlí při sledování kurzu a možnosti poslechu na cestách.

Program průběžně aktualizujeme
a vy máte ke všemu přístup.

Protože budeme program v budoucnu dále rozšiřovat, máte v ceně i všechny BUDOUCÍ AKTUALIZACE programu: v podobě videa s odpověďmi na vaše otázky, bonusových videí a dalších navazujících webinářů

Vy jako účastník kurzu proto budete mít obsažené v jednorázové platbě VŠE, jak současná videa a materiály, tak také to, co do kurzu v budoucnu přidáme.

BÝT SÁM SEBOU = ENERGIE = ZDRAVÍ?

„Když ke mně do ordinace přichází klienti, kteří mají nějaké zdravotní projevy, od fyzických, psychických až emočních, tak je to vždy záležitost jejich životní energie.“ Kde svou energii denně ztrácíte? V každé situaci, kdy nejste sami sebou... Když vynakládáte své síly na myšlenky o sobě i o ostatních, o tom, jaký dopad na vás bude mít daná situace... A s tím můžete nyní přestat. Lukáš Piperek přináší uvědomění, které se vám propíše do hladiny vaší energie, do vašeho zdraví, vztahů i financí.
MUDr. Jan Vojáček
 • 1
  Pocit hlubokého klidu a jistoty pramení z lepšího porozuměním toho, kým opravdu jsem. Neepotřebujeme toho více. Když zavnímáme, kde se od sebe vzdalujeme, navrátíme se na cestu zpátky k sobě.
 • 2
  Pak je důležité - díky zvědomění si své podstaty, té inteligence na pozadí každé situace, že to nejste vy – ta emoce venku, ta myšlenka na selhání a dostat se znovu do kontaktu sám se sebou.
 • 3
  Do programu můžete vstoupit za nejvýhodnější cenu jen do 11. 4. 2024 (potom se cena kurzu zvedne).

Získejte přístup do online kurzu:
SÁM SEBOU 

 místo 6.490 Kč

  (259 Eur)

 se slevovým kódem: SAMSEBOU platným do 11. 4. 2024

jen za:

3.990 Kč

  (160 Eur)

 Nezapomeňte uplatnit slevový kód v objednávkovém formuláři:

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A ZÍSKEJTE
PŘÍSTUP k online kurzu Lukáše Pipreka s hostem Janem Vojáčkem: SÁM SEBOU 

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti