Se společností Tak Jinak vás zveme na 
jednodenní online konferenci se záznamem

JEDNO POLE

Hlavní hosté

 MUDr. Jan Vojáček a Prof. Dr. Jan Rak, CSc.

HLEDÁNÍ SKRYTÉ VESMÍRNÉ SÍLY aneb Jeden den, který možná navždy změní váš pohled na svět.

DNE 29. 4. 2023
Od 16:45 do 21:00 hod
Online z pohodlí vašeho domova

Na co se můžete těšit?

  • Na nezapomenutelné sdílení MUDr. Jana Vojáčka a Prof. Dr. Jana Raka, CSc., kteří jsou uznávanými odborníky v oblasti osobnostního rozvoje, medicíny a vědy v České republice.
  • Nové pohledy a vědomosti na témata "Rezonující vesmír" a "Řeč buňky a léčivé pole" během dvou hlavních besed.
  • Odpočinek od všedních starostí a kulturní zážitek z pohodlí vašeho domova.
  • Příjemný doprovodný program s dobře naladěnými lidmi, kteří jsou otevření novým myšlenkám.

Harmonogram konference 
29. 4. 2023 od 16:45 - 21:00 hod

JEDNO POLE

HLEDÁNÍ SKRYTÉ VESMÍRNÉ SÍLY aneb Jeden den,
který možná navždy změní váš pohled na svět

MUDr. Jan Vojáček

funkční lékař

Prof. Dr. Jan Rak, CSc.

jaderný a kvantový fyzik
16:45Ambient music - vesmírné zvuky a hlasy - Standa Klapuch
17:00Beseda REZONUJÍCÍ VESMÍR - Jan Vojáček a Jan Rak / 1. část
18:15 - 18:45Přestávka
18:45Ambient music - vesmírné zvuky a hlasy - Standa Klapuch
19:00Beseda ŘEČ BUŇKY A LÉČIVÉ POLE - Jan Vojáček a Jan Rak / 2. část
20:15Poselství dne / praktické tvoření pole - meditace / host
20:30 - 21:00Závěrečné dotazy a rozloučení


Konference naživo v Ostravě nabízí promítání dokumentárního filmu THE 1 FIELD - JEDNO POLE.
Z důvodu autorských práv není možné streamovat promítání online.

Klíčové otázky konference

Je Pole energie, která vše propojuje?
Naleznou lidé čas, kdy vytvoří prostor pro to, o čem nevěří, že je to možné?
Kam zmizí naše myšlenky, až odejdeme?
Co je vědomí?
Jak je změřitelné, co si lidé myslí kolektivně?
Co je to myšlenka?
Jak jedna myšlenka v 1 Poli ovlivňuje Pole na druhé straně zeměkoule?
Může vědomí ovlivnit realitu?
Může nastat celosvětový mír?

Během konference se budete moci setkat s novými myšlenkami a koncepty, které mohou testovat vaše dosavadní přesvědčení a přinést nové názory na vaši víru a zkušenosti.

Podobně jako ve filmu, kde vědci zkoumají JEDNO POLE, se na konferenci dozvíte, jak je vše propojeno a budete šokováni novými poznatky. Ty budete moci využít v každodenním životě v emočně vypjatých situacích, při bolestivých stavech, ale také k udržení stávajícího klidu a pohody.

Nové poznatky využijete
pro své zdraví a pohodu.

Český funkční lékař a kvantový fyzik vám poskytnou zkušenosti a důkazy z našeho prostředí, které vás přesvědčí o nových možnostech a konceptech. 

Získáte naději a touhu vyzkoušet nové alternativní způsoby jak přistupovat ke svému zdraví. A pochopíte, proč je naprosto zásadní projevovat lásku a soucit druhému a vůbec celému světu.

Co když právě teď můžete objevit nové možnosti jak kultivovat přirozené lidské schopnosti léčit sebe a překonávat hranice genetického dědictví a opakující se historie?

Podívejte se na trailer k filmu
THE 1 FIELD - JEDNO POLE

Napravo v ozubeném kolečku je možné spustit titulky v českém jazyce.

Ve filmu se objevují tvrzení a experimenty týkající se léčivé schopnosti lidského vědomí a existence energetického pole. Pole, které vše spojuje.

Pokud se lidská bytost napojí na toto pole prostřednictvím vědomí, může přinést osobní uzdravení nebo kolektivní uzdravení prostřednictvím kolektivního vědomí. Jedná se o spontánní uzdravení, které je nezávislé na chemických látkách, není závislé na přímém kontaktu a je mimo čas a místo.     

Celosvětový experiment

Více než 10 000 lidí z Izraele a sousedních arabských zemí, států Perského zálivu a zbytku světa se zúčastnilo živě přenášené akce pomocí internetu, která probíhala v divadle v Jeruzalémě pod vedením Lynne McTaggart.

Po dobu deseti minut bylo všech 10 000 zúčastněných lidí požádáno, aby zavřeli oči a zaměřili své vědomí na snížení násilí ve Starém městě Jeruzaléma o deset nebo více procent.

V této době byly v projektu Global Consciousness Project shromážděny údaje o energetickém poli v Jeruzalémě a na celém světě ze 70 měřících zařízeních.
Tato zařízení jsou rozmístěná po celém světě, od Indie po USA, Jeruzalém a cokoli mezi tím.

Hlavní protagonisti filmu

Gregg Braden

pětinásobný nejprodávanější autor New York Times, vědec, mezinárodní pedagog
Gregg Braden je americký spisovatel, řečník a badatel v oblasti vědecké spirituality, duchovních tradic a kvantové fyziky. Je autorem několika knih, včetně bestsellerů jako "The God Code" a "The Divine Matrix". Braden se zabývá tématy, jako jsou spirituální růst, uvědomění, zdraví a transformace v osobní i globální rovině. Jeho přístup spojuje moderní vědu s duchovními tradicemi a moudrostí starých kultur, aby pomohl lidem najít smysl jejich života a posunout se k vyšší úrovni vědomí.

Bruce H. Lipton, PhD

nejprodávanější autor knihy "Biologie víry", biolog, epigenetik
Bruce H. Lipton, PhD je americký biolog, autor a řečník, známý pro své výzkumy v oblasti buněčné biologie a epigenetiky. Je autorem bestsellerů, včetně knihy "Biology of Belief", která se stala klasikou v oblasti duchovní biologie. Jeho práce ukazuje, jak naše myšlenky, přesvědčení a emoce ovlivňují naše tělo a naše zdraví na úrovni buněk. Lipton ukazuje, že naše geny nejsou jediným faktorem, který určuje naše vlastnosti a zdraví, ale že můžeme ovlivnit svůj osud pomocí svého vědomí a prostředí, ve kterém žijeme. Liptonovo dílo spojuje vědeckou rigoróznost s duchovní moudrostí a pomáhá lidem pochopit hlubší význam a účel své existence.

Pozvánka od Bruce Liptona

Napravo v ozubeném kolečku je možné spustit titulky v českém jazyce.

Konference inspirovaná přelomovým dokumentem je pro vás, pokud...

  • Chcete lépe porozumět tomu, co je vědomí a jaká je jeho síla.
  • Zajímáte se o to, zdali vědomí může ovlivnit realitu.
  • Chcete více prozkoumat možnosti kolektivního vědomí.
  • Zajímáte se o  léčivé schopnosti lidského vědomí.
  • Chcete hlouběji poznat možnosti kolektivního míru.

Právě TEĎ můžete vytvořit partnerství a prozkoumat nesmírnou sílu kolektivního

lidského vědomí.

Cena online přenosu konference JEDNO POLE
se záznamem a doporovodným programem je:

450 Kč

19 (Eur)

Níže vyplňte objednávku a získejte vstupenku
k online konferenci se záznamem.

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti