Unikátní možnost vybrat si ze všech besed, přednášek
a online kurzů UBZ, které jsme dosud vytvořili:

V PROUDU ŽIVOTA

Vyberte si ze všech besed, přednášek a online kurzů,
které vám třeba unikly a nejsou běžně dostupné
a ZÍSKEJTE K NIM NEOMEZENÝ PŘÍSTUP...

Záznam online besedy
s Jaroslavem Duškem, Janem Vojáčkem
a Bárou Fejfarovou

Pozvánka na besedu:

Za poslední dny, týdny, měsíce, roky se toho událo pro mnohé více, než by byli schopni pojmout.

Projevy neschopnosti to unést jsou narůstající agrese, hněv, napětí a s tím spojené psychické a fyzické potíže na jedné straně a na druhé uvědomění si mnohých iluzí a poptávka po změně a vlastním vývoji.

A přesto všechno jedeme dál. Život jde dál. My jsme pouze jeho svědci. Jsme správci daru být a žít.

A otázky zní: Jakými správci bychom chtěli být? Jaké svědectví v jeden den odevzdáme? A lze být svědkem a správcem zároveň? Co znamená být zodpovědným opatrovníkem daru života? A jsou tyto otázky vůbec důležité?

A jak souvisí vědomé svědectví o životě a vědomé, či nevědomé správcovství se zdravím a nemocemi? A souvisí to s tím, jak se právě teď máte a co prožíváte? Máte moc nad svým prožitkem života, nad realitou, kterou vidíte a cítíte?

Pokud některá z těchto otázek s vámi rezonuje, tak si pořiďte přístup k online záznamu besedy na neomezenou dobu.

Záznam besedy jsme zpracovali přehledně

podle témat, myšlenek a hlavních otázek:

Z témat vybíráme...

  • Bára jako případová studie. Zkoumejte paradoxy. Na těch se nejvíce naučíte, protože obsahují důležité zákonitosti a principy.
  • Jaké to je být dlouho nemocný?
  • Znovuzrození. PŘED a PO. Nová cesta.
  • Jak využít proudu života?
  • Tvorba prožitku. Odkud se berou myšlenky? "Buďme pozorní k tomu, co si přejeme."
  • Co způsobují slova? Hra mysli, hra Ega.
  • Bezcitnost vs. základní princip aktu lásky

Jsme moc rádi za vaše krásné ohlasy:

„Chtěla bych vám MOC poděkovat. Dokola si pouštím povídání s Jaroslavem Duškem a besedu V proudu života. Tento rok mám transformační, je to velká jízda. Čistím se, léčím se, nerovnováha v těle mi přišla ukázat - tudy ne děvče! 

Hledám ten správný směr, loupu se jak cibule, “rodím se” a jsem každý den vděčná za malý krůček vpřed. Povídání s vámi, vy a vaše energie, energie Jaroslava a Jana, to vše mi otevírá oči a srdce. MOC děkuji a přeji krásné dny ❤️.“

Získejte přístup k besedě
s Jaroslavem Duškem, Janem Vojáčkem a Bárou Fejfarovou:

 450 Kč

  (19 Eur)

VYBERTE SI VŠECHNY POLOŽKY, KTERÉ VÁS ZAUJALY, VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A UDĚLEJTE SI RADOST A INSPIRUJTE SE 💖

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti