Unikátní možnost vybrat si ze všech besed, přednášek
a online kurzů UBZ, které jsme dosud vytvořili:

ROZHODNI SE
BÝT ZDRÁV

Vyberte si ze všech besed, přednášek a online kurzů,
které vám třeba unikly a nejsou běžně dostupné
a ZÍSKEJTE K NIM NEOMEZENÝ PŘÍSTUP...

Online kurz MUDr. Jana Vojáčka

Další kroky v porozumění toho, kým skutečně jste,
co je realita a jak díky tomu SMĚŘOVAT KE ZDRAVÍ.

Chcete skloubit klasickou medicínu s jiným přístupem funkční medicíny, zabývající se člověkem a příčinami nemoci?

Najít cestu k sobě, abyste na své cestě nepotkávali nemoci nebo zranění?

Ujdete hezkou cestu sebepoznání, hodně se toho o sobě dozvíte a... mentálně se zraníte nebo onemocníte!

Říkáte si: „Co to má znamenat? Co dělám špatně?"

Říkáte si:

 • že nejsme dokonalí
 • že nejsme dost dobří
 • to je jasný, ty děláš málo, snaž se víc
 • choď na víc seminářů, přednášek a besed
 • ještě striktněji drž tu stravu
 • ještě se nemáš dost ráda. Je to málo

To je past ega, které nás odvádí od nás samotných, dokud...

... si neuvědomíme, co je ZLATÝM GRÁLEM poznání, o kterém Vám povím za chvilku.

Pokud...

 • s vámi rezonují moje myšlenky,
 • cítíte se být jiní, tak trochu „nenormální",
 • připadá vám, že jste mimo hlavní proud myšlení,
 • máte pocit, že něco není úplně ideální s vašimi pocity, hodnotami, zdravím a logicky z toho hledáte cestu ven,
 • máte pocit, že se váš příběh podobá v mnohém mému příběhu, jak o něm píši v knize Umění být zdráv,
 • chcete se vymanit z vlivu autopilota a žít čím dál více vědoměji...

Pevně věřím, že jeden z důvodů, proč jste se dostali sem je, že se cítíte být jiní. Takoví „nenormální". Určitě Vám to je blízké.

Protože mám pocit, že ke mně už nechodí nikdo normální.

Často narážím na historky podobné těm z naší kliniky, kdy občas klientům jeden z našich fyzioterapeutů řekne: "No, víte, to mi připadá, že to je spíš na normálního doktora."

Takže z toho vyvozuji, že jsem také nenormální, a že jsem v mnohých aspektech jiný.

A proto si přitahuju lidi, kteří to mají jinak, kteří jsou svým způsobem „nenormální“

Protože ten normál, který by se dal nazvat mainstreamem, je myšlení jakéhosi hlavního proudu.

Myslím si, že by na tuto stránku nepřišli lidé z toho hlavního proudu. Protože ti pravděpodobně budou tento čas trávit malinko jinak.

Pokud se i přes všechen ten seberozvoj často necítíte dobře, máte spoustu otázek, tak mám pro vás důležitou zprávu. Není to úplně Vaše vina.

Nikdo nás neučil, jak rozumět sami sobě. Jaké jsou principy Umění být zdráv (ale zákon relativity E=mc2 si možná ještě vybavíme).

Díky funkční medicíně, které se dnes věnuji už přes deset let, mě neustále baví objevovat principy rovnováhy a souladu ve svém vlastním životě. Neustále se v tom posouvám dále.

Můžu totiž pomoci jen těm, vůči kterým jsem o krok napřed. Proto si ani já nepřestávám klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi.

Jaké by to bylo, kdybyste...

 • zažívali více pocitu vnitřního klidu. Takový ten pocit, že všechno je v pořádku. Jehož součástí je pocit, že já jsem v pořádku.
 • získali větší kvalitu života. Abychom se přiblížili více své životní energii, více svému zdraví.
 • udrželi si zdraví, radost a jiskru v životě.
 • zažívali více rovnováhu mezi tělem a duchem, cítili lehkost bytí, kde vás nelimituje mysl, ani problémy těla.
 • lépe rozuměli sami sobě, co se uvnitř děje a jak můžete sami sebe podpořit v sebeléčebných procesech.
 • převzali plně odpovědnost za své zdraví, chápali souvislosti a nevěřili na náhody a smůly ohledně zdraví. Komunikovali se svým tělem a rozuměli mu.

Možná si říkáte, že by to bylo hezké, ale pořád je to trochu nedosažitelné.

Ale buďte v klidu. Nejde o dokonalost.

Ani já nejsem na 100% ve všech bodech. Důležitá je rovnováha v poměru 72:28. To znamená nacházet se většinu času ve zdravém standardu životního stylu.

Principy zdraví úzce propojují naše tělo a mysl. Odkrývají, kým skutečně jsme a jak fungujeme.

Tyto principy zdraví by se měly učit už v mateřské školce a na základní škole by jim měl být věnován samostatný předmět.

Co je ale nejdůležitější, my sami bychom měli jít dětem příkladem.

Tím zlatým grálem je...

...že prostě už víte, že je všechno v pořádku.

Že pouze to jediné, co vás na té vaší cestě zajímá, je...

... jak se budete v průběhu času s těmi výzvami, které vás potkají, vyrovnávat a jak k nim budete přistupovat. To je celé.

Jakým způsobem uchopíte tu situaci, tu událost nebo tu aktuální svoji reakci nebo vztah nebo finanční situaci nebo pandemii nebo úmrtí v rodině ztrátu nebo cokoliv jiného.

To je ten zlatý grál. Jak se k výzvám, signálům nemoci, nepřízni naučíte stavět.

A proč to říkám, je, že lidé jako vy nebo já se mohou ztratit na cestě za sebepoznáním.

Že i tam na této cestě může dojít ke ztrátě pointy, té podstaty. Že se lidé stanou nekonečnými hledači.

Honzův příběh hledání

Kdysi jsem absolvoval výcvik trauma-treatment. A tam se jde do hloubky vnitřních zranění. Něčeho, co se definuje jako trauma.

Trauma vzniká za situace silného emočního vypětí, které v tu danou chvíli nemá pro člověka řešení a je na to sám.

Třeba klasické trauma je nehoda. To si dovedeme všichni představit, že když se stane nějaká událost, která je silně emočně nabitá, velmi akutní.

Jenže trauma můžou být i mnohé jiné věci.

Trauma může být to, že žijete v prostředí s náročným otcem, nebo že žijete v prostředí s úzkostnou matkou. I z tohoto může vzniknout určité trauma, tak, jak je definováno z pohledu trauma-treatmentu nebo hamerovské a germánské medicíny.

Ve výcviku jsme se učili nejrůznější techniky, jak pracovat s traumaty, ale hlavně jsem tam šel kvůli sobě. Já jsem nechtěl být trauma-terapeut. Není to moje ambice lidi provázet řešením traumatu.

Ale zajímalo mě to téma. Protože my všichni jsme si velmi pravděpodobně prošli v nějaké fázi života něčím, co by se dalo definovat jako trauma. A to se uložilo někam do vašeho podvědomí.

A bez vašeho současného vědomí to trauma žijete.

Jak se to potom může projevit? Může se to projevit tak, že pořád spěcháte a na základě toho má vaše tělo poté občas tendenci se zranit, aby vás zpomalilo.

Nebo mě moje vnitřní traumata definovala směrem k perfekcionismu, tak, jak o tom často hovořím. Měl jsem pocit, že to, co dělám, nikdy není dost dobré, že by to mohlo být vždy lepší.

Tzn. že v tom procesu jsem stále ten, který prohrává. Stále jsem v tom procesu ten, který selhává. Stále jsem v tom procesu ten, který zklamává.

Protože v tom není takové to: "Teď se to povedlo. To je ono. Cítím, že to je perfektní, že se to povedlo. Je to dokonalé, takové, jaké to je." Tak to byl u mě výsledek, můžeme říci, toho traumatu.

Přestože mě otec nebil, přestože se o mě máma starala, tak přesto se to dá takto definovat. Ve výcviku jsme procházeli hlubšími procesy sebepoznávání a hledání svých traumat.

Po výcviku se mě průvodce zeptal: „Honzo, tak co, jak jsi na tom?" Řekl jsem mu: "Tady se mi to ještě projevuje takhle a takhle, no a ten táta... s ním tohle."

On se tak na mě podíval a říkal: „Honzo, nestálo by za to, to už opustit Už opustit tu neustálou cestu zavděčení se svému otci? Prostě už to skončit?

Já mám pocit, že na základě toho, co jsi dokázal, jak jsi se vypracoval, jak si se vyvinul, kým ses stal, je už hotovo. Že už nemusíš jít dál, že už to jenom stačí žít a užít si ten proces."

Úskalí nekonečného hledání!

Příběhem chci říct to, že mnozí z vás jsou určitě také takoví ti hledači.

A možná takoví ti věční cestovatelé, kteří stále něco hledají. Na tom není nic špatného.

Důležité je si uvědomit, že je velmi složité na cestě života definovat nějaký konečný bod. Že to vlastně ani nejde.

Když se vám podaří vnitřně přijmout to, o čem se hovoří v různých filozofiích a seberozvojových směrech, že ta cesta je cíl. Tak dojdete k obrovské, obrovské úlevě.

Protože, ať už se na té cestě potom zraníte, nebo vás potká ještě nějaká výzva třeba ve formě nemoci, tak vy pořád ještě budete mít stopový kontakt s tím nastavením, že je to úplně v pořádku. A že to není selhání.

Protože na té cestě lidí, kteří ke mně chodí do ordinace, cítím tu netrpělivost. Cítím, jak oni chtějí, aby už to bylo v pořádku.

Všimněte si doby, kterou jsme zažili a stále zažíváme. Jak se chceme nutkavě vrátit do jakéhosi normálu. Chceme si říct: "Už je to ono, už je to zase ten normál?"

Jak jsme úplně posedlí touhou vrátit se do jakéhosi normálu.

Přitom je to pouze zase jen vývoj. Je to jen vývoj, kde se něco děje. A ten normál se neustále mění.

Teď záleží na tom, jaký normál si vytvoříte vy. Ne, kdo ho vytvoří za vás. Že vláda rozhodne.

Už je tady normál? Už je? Pane ministře, odkdy je tady normál? 30. 9. 2021 to je normál tohle? Aha a jak se cítíte? Už se cítím normální. Jo, to prostě nejde.

„No jo, pane doktore, já mám nadváhu, já cukrovku a chci se toho zbavit. Já jsem taková pořád úzkostná. Já mám autoimunitu. Mně nefungují vztahy!“

Ano, to je vrchol pyramidy  projevů v realitě, které pro vás nesou nějakou informaci (signál).

Aby vám daly zrcadlo, kde jste na své cestě životem. Ale bude velmi složité pro vás určit nějaký bod, že to už je ono.

Zkuste se na to začít dívat jinak. Zkuste se malinko nacítit, že život je řeka. Podívat se na svůj život z nadhledu. Život není jednotlivá molekula vody (nemoc), ale proud, který jde odněkud někam. A ve kterém se to všechno děje.

Možná vás teď napadly správné otázky jako...

 • jak uvidět, že je všechno v pořádku?
 • jak se podívat na svůj život jinou optikou, z nadhledu?
 • jak najít motivaci k důležitému rozhodnutí být zdráv?
 • jak si uvědomit, že cesta je cíl a ukončit věčné hledání?
 • jak poznat, kým skutečně jsem a jak vzniká moje realita?

Skvěle... Protože kladení otázek je za mě to nejpodstatnější!

Kladení otázek je za mě to nejpodstatnější a naprosto logické, abychom se něčeho dopátrali.

A kladení otázek je něco, co vlastně bych rád, aby paradoxně vzniklo i v průběhu čtení těchto řádků nebo v průběhu online kurzu.

Lidé si chodí pro odpovědi, ale já jim chci dát otázky. Protože když zůstanete s tou svojí dokonalou otázkou, tak nejcennější pro vás je, když vám přijde vaše odpověď...

Odkud odpověď přijde? Když budete dostatečně vnímaví, tak odkudkoliv. Vnímavost je to, že trénujete sami sebe vystupovat z komfortní zóny, z hlavního proudu současnosti. 

Normální člověk se NEMŮŽE uzdravit...

Já vám garantuju jednu věc, že se nemůže uzdravit normální člověk. Člověk, který chce zůstat v současném hlavním proudu, v tom mainstreamovém uvažování, nemůže být zdravý. To není možné.

Jak je to možné? Jsou pro to data. Např. podle statistického úřadu Evropské únie - Eurostat.

Mám pro vás jedno takové číslo, nebo takový věk - 62 let.

Znamená to, že v mainstreamu se v průměru člověk dnes dožívá ve zdraví 62 let.

Od 62 let, kdy v průměru umíráme někdy před 80 lety, se dožívá v nemoci.

To znamená, že když žijete v současném hlavním proudu, tak je o vašem zdraví předem rozhodnuto.

Prostě do toho zaplujete stejně jako každý, protože hlavní proud má chapadla do systému výchovy. Obsahuje mozky vašich rodičů a mých rodičů, které jsou plně napojeny na tento hlavní proud. Je obsažen také ve vzdělávacím systému a nejde mu uniknout.

Proč, když už je všechno v pořádku,
by mě měl zajímat online kurz?

To je výborná otázka. A pak by si člověk mohl říct: "No, tak já už nemusím dělat nic. Co tady tedy dělám? Když jsem mohl sedět na zahrádce a pít pivo nebo být někde u vody. Proč jsem tady?"

Protože ti lidé, kteří sedí na té zahrádce s tím pivem, tak velmi často pouze unikají. Unikají sami před sebou.

Jsem přesvědčen, že jste tady, protože jste už získali určitou touhu a odvahu přestat unikat.

Přestat unikat od zranění, traumat, od nastavení, od svého stínu, který vás pořád nutká něco hledat.

Protože vám stále opakuje ve vaší hlavě, že nejste dost dobří, že nejste dokonalí, že vám něco chybí, že musíte ještě něco dělat, doplnit...

Tak dnes je to o tom zkusit se naladit na jinou vlnu. Že vlastně teď a tady vaše tělo, váš systém stoprocentně vybírá absolutně nejvýhodnější variantu, jakou může v danou chvíli vybrat.

Co když je všechno v naprostém pořádku
takové, jaké to je?

Jenom se vám něco z toho projevu nelíbí. Mně se nelíbí, pane doktore, že jsem často nemocná, nebo že trpím nějakou chronickou nemocí. Mně se nelíbí, pane doktore, že jsem zraněná pokaždé, když někam vyběhnu.

Nelíbí se mi, že jsem široká, mně se nelíbí, že musím brát léky, protože můj systém nefunguje správně.

Ne! On funguje správně. Funguje správně na základě současných okolností.

Když se na okolnosti budete schopni podívat s láskou a klidem, tak se postupně začnete s tím klidem stávat TVŮRCEM.

Vaše tělo vždy funguje dokonale...

Řeknete si: „Dobře, takže moje tělo tak, jak je teď, i když má cukrovku, rakovinu, autoimunitu, je široký, tenký, zraňuje se...

... vždy funguje dokonale. Ono neumí fungovat jinak. Neumí, protože principy božství v nás každou setinu sekundy hledají nejlepší variantu vás.

Nejlepší variantu energeticky a nejlepší variantu pro zachování života. Nejlepší znamená, že teď tady sedí nejlepší varianta vás. Na základě okolností, faktorů, které máte k dispozici.

Jenom ta nejlepší varianta vás se vám z nějakého důvodu nelíbí.

Vaše ego vám řekne: "No, to je proto, že nejsi dost dobrý. Jsi nedokonalý. Nefunguješ správně."

V ten okamžik se váš život stane cestou,
která je cílem.

Když změníte přesvědčení nedokonalosti, tak v ten okamžik se stane váš život cestou, která je cílem.

Protože si budete jenom hrát. Budete si jen hrát se svojí realitou a se svými projevy.

Viděl jsem úžasný dokument, kde jeden člověk začal jíst fast food. Byl to namakaný kulturista a stal se z něho tlouštík.

Za další měsíc začal jíst zdravě a stal se z něho zase „vymakaný“ borec.

On si jenom hrál se svým tělesným projevem, protože je to v neustálé dynamice, změně.

To znamená - začněte si také hrát. Odlehčete ten proces, tíhu, které na vás klade vaše ego svými nároky.

Když se vám to podaří odlehčit, tak vám garantuji, že váš život a cesta ke zdraví bude mít jiný náboj.

Protože i cesta seberozvoje a sebepoznání může mít velmi úzkostlivé parametry a může být velmi fixovaná na formu výsledku. To se pak někdy stane nedosažitelnou cestou.

Tak doufám, že je to trochu více jasné...

A třeba to bude jasnější ještě v průběhu mého prvního ONLINE KURZU: Rozhodni se být zdráv.

Jedna účastnice přednášky se mě zeptala

Vrátila jsem se k limitujícímu vzorci, kdy se mě maminka v první třídě ptala stresující otázkou: „Leničko jak bylo ve škole?

Já na to: „Jak se to projevuje dneska? Čím vás to omezuje, limituje?“

„Projevuje se to tak, že jdu do práce. Sedím tam s kolegou, který vůbec nemá zájem mě hodnotit. Je to jenom ve mně. A já mám pocit, že zahraju špatnou notu a on řekne, ta to dneska teda zkazila.

Takže takhle je to pořád ve mně, a i když o tom vím a snažím se s tím nějakým způsobem pracovat, tak jsem ještě nenašla mechanismus, jak se toho zbavit.

Jak si v tu chvíli říci: "Vždyť je to jedno, teď jsem tady a jsem v pořádku.“

Také o síle podvědomí a nevědomí online kurz je.

A chápu, že mnozí z vás hledají návody, jak s tím pracovat.

Také proto jsme pro vás připravili online kurz...

MUDr. Jan Vojáček CFMP

Funkční lékař. Autor platformy Umění být zdráv, knihy Umění být zdráv
a Rozhodni se být zdráv

Představujeme Vám online kurz
MUDr. Jana Vojáčka, CFMP

ROZHODNI SE BÝT ZDRÁV

Další kroky v porozumění toho, kým skutečně jste,
co je realita a jak díky tomu SMĚŘOVAT KE ZDRAVÍ.

V online kurzu se dozvíte...

 • Jak se podívat na téma zdraví jinou optikou reality.
 • Zrevidujeme a zkonfrontujeme váš systém přesvědčení, víry a postojů a zjistíte, proč je to důležité.
 • Jak najít motivaci k důležitému rozhodnutí být zdrav.
 • Hlubší podstatu toho, proč lidem nejde nastavit zdravý životní styl. Protože každý už ví, co má dělat. Proč to ale nikdo nedělá? Povím vám, proč to tak je.
 • Co nás vede k určitým rozhodnutím, nebo naopak nevede, že je neuděláme (téma vnitřních motivů).
 • Jak vypadá život v hlavním proudu (normálu) a jak z něj vystoupit.
 • Jak najet na jinou vlnu, kde je možné uzdravení. Zamyslíme se, co ta jiná vlna je.

17 lekcí základního kurzu v celkové délce 65 minut.

Lekce jsou dlouhé od 1 minuty až po 8 minut pro snadné zhlédnutí:

- Zdraví vs. nemoc, funkční medicína a chronické nemoci.

- Co je realita, tak, jak ji vnímáme?

- Epigenetika a řízení genů signály.

Každé video je možné stáhnout v MP3 pro poslech na cestách.

Bonusová lekce 1 - Život v Matrixu a jak z něj vystoupit. (1:30:14)

V bonusové lekci se budeme věnovat přirovnání hlavního proudu ve společnosti k filmu Matrix z roku 1999.

Dostate plno inspirace a tipy, jak ze zajetých kolejí vystoupit a díky tomu směřovat ke zdraví.

Bonusová lekce 2 - Praktická ukázka na téma alergií (17:01)

Informace jsou jedna věc, ale nikdy to nebude fungovat, pokud si vše sami neprožijete.

Proto jsem vybral jednu zajímavou pasáž z přednášky na dotaz ohledně alergie.

Zmíníme také, co je zásadním faktorem změny. Jak přistoupit k rozhodnutí a jak je důležité chápat pojem vzdání se.

Bonusová lekce 3 - Rozhodni se být zdráv: maják na cestě ke zdraví (48:34))

Vzorec 3E7P

Záznam přednášky Rozhodni se být zdráv. Odhalíme vzorec 7P3E, shrnutí podstaty umění být zdráv a čemu věnovat další pozornost.

Pracovní sešit ke všem lekcím v pdf

Díky pracovnímu sešitu se budete moci nad obsahem kurzu konkrétně zamyslet a rozjímat. Protože Vaše odpovědi na tyto otázky budou tím jediným, co má vliv na další cestu vašeho života.

Najdete v něm také akční kroky a další zamyšlení nad tématy z online kurzu. Obsahuje také cvičení na zvědomování automatických programů z vašeho formovacího období (rodiče, škola, společnost).

 

Vstupní a výstupní test RBZi ke kurzu

Na začátku zjistíte Váš Rozhodni se být zdráv index a svou oblast, ve které před kurzem jste.

Po absolvování kurzu bude moci porovnat váš posun na cestě ke zdraví. Vyplníte si proto test znovu.

A to není všechno...

Máme pro vás SPECIÁLNÍ BONUSY:

 🎁 BONUS č.1

✅ Všechny videa přepsané do textu (TRANSKRIPTY)
pro studium bez počítače, i když nejste na internetu

Přepisy všech videí kurzu i s bonusovou besedou (celkem 6 hodin) do textu pro lepší samostudium a vaše zvýrazňování textu

Protože chceme, abyste si z kurzu odnesli co nejvíce, připravili jsme pro všechna videa online kurzu i bonusové besedy přepisy do textu.

Můžete si tak obsah kurzu i bonusová videa připomínat v tištěné podobě.

Pokud jste jako já, tak si určitě rádi zvýrazňujete a podtrháváte zajímavé pasáže a myšlenky. Díky transkriptům si lépe zapamatujete pro vás to nejdůležitější.

 🎁 BONUS č.2

✅ Všechna videa ve formě MP3 pro poslech na cestách

Všechny lekce, bonusová videa
i bonusová beseda s Jaroslavem Duškem ke stažení v MP3

Pro všechny, kdo rádi poslouchají audio knihy třeba v autě, máme dobrou zprávu. Celý kurz je tak ke stažení také v MP3 pro poslech na cestách.

 🎁 BONUS č.3

✅ Info-grafika pro připomenutí toho nejdůležitějšího z kurzu ke stažení v pdf

Info-grafika ke stažení v pdf

Pro připomenutí toho nejdůležitějšího z kurzu si můžete vytisknout
info-grafiku.

Umístit si ji můžete na viditelné místo, třeba na lednici. Pohledem na 
info-grafiku vám můžou přijít další uvědomění, která posunou vaše vědomí na cestě ke zdraví.

Od Kláry Fabík, která ilustrovala obě moje knihy: Umění být zdráv a Rozhodni se být zdráv


[Důležité] Pusťte si úvodní video ke kurzu:

V online kurzu Rozhodni se být zdráv se společně podíváme na dvě základní témata, která mají velký vliv na to, jak se vám bude dařit na vaší cestě ke zdraví. Pro mě tato témata znamenala na mé cestě největší kvantový skok.

 • 1
  Kým ve skutečnosti jsme
 • 2
  Co je realita, kterou považujeme za náš život

Díky tomu se na celé téma zdraví začnete dívat jinak, z nadhledu. Získáte další střípky do vlastní skládačky poznaní a uvědomění.

Hodnota kurzu je 6.980 Kč, kterou možná jinak utratíte za...

 • - jeden nájem bytu
 • - víkendový pobyt v hotelu
 • - pár nádrží benzinu do auta
 • - luxusní kabelku

Pozor:) Teď máte možnost jen ZA ČÁST této sumy (podrobnosti níže) získat to, co úplně od základů změní váš přístup k sobě. Přípravy mého prvního online kurzu mi daly pěkně zabrat, ale výsledek předčil moje očekávání.

Pevně věřím a stojím si za tím, že v průběhu online kurzu prožijete spousty velkých AHA momentů, při kterých se vám mnohé vyjasní. Budete si říkat...

Kdybych tohle viděl/a dříve!

Online kurz Rozhodni se být zdráv vás provede:

 • pochopením rozdílu mezi zdravím a nemocí
 • jiným pohledem na to, kým skutečně jsme a co je naše realita
 • vyjasněním motivace k rozhodnutí být zdráv
 • konkrétními tipy, kam směřovat svoji pozornost v oblasti zdraví ve vzorci 7P3E
 • detailním rozborem hlavního proudu myšlení současnosti a jak se z něj vymanit
Hodnota online kurzu Rozhodni se být zdráv s bonusy je 6.980 Kč (280 Eur)
 • Pokud byste díky programu v sobě objevili odvahu a motivaci věci ve svém životě konečně začít měnit, stálo by to za to?
 • Pokud byste se díky programu zbavili omezujících strachů a negativních programů, stálo by to za to?
 • Pokud byste díky online kurzu objevili nový pohled na to, co se v současnosti děje kolem vás a dokázali z toho vystoupit, stálo by to za to?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, potom mám pro vás skvělou zprávu:

Akční cena online kurzu je:

 3.490 Kč

(149 Eur)

Proč taková cena?

Protože jde o nabídku pouze vám, kteří sledujete MUDr. Jana Vojáčka a rezonují s vámi jeho myšlenky. Tato cena je poděkování za vaši důvěru. Moc si toho vážíme. Děkujeme.

A CO TEĎ

Klikněte na tlačítko >> ZÍSKAT ONLINE KURZ 
a udělejte rázný krok směrem ke zdraví a spokojenosti

Shrnutí, co na vás čeká:

 • První online kurz MUDr. Jana Vojáčka, CFMP
 • 17 lekcí základního kurzu
 • 3 bonusové lekce pro dotvoření vašeho nového pohledu na cestu ke zdraví
 • Vstupní a výstupní test Rozhodni se být zdráv
 • Celkem i s bonusy 300 minut obsahu (6h)
  Nahrávky jsou různě dlouhé od 1,5 min do 8 min, až po delší záznamy z přednášek
 • Bonusový záznam besedy s Jaroslavem Duškem - Rozhodni se být zdráv
  Beseda formou otázek a odpovědí, která je běžně dostupná jen pro členy Klubu UBZ
 • Videa ke stažení ve formátu MP3 pro poslech na cestách
 • Všechna videa přepsaná do textu ke čtení a efektivnějšímu samostudiu
  Transkripty videí vám umožní podtrhávání a zvýraznění klíčových myšlenek a AHA momentů z kurzu.
 • Pracovní sešit ke stažení, abyste si z kurzu odnesli co nejvíce

Online kurz po omezenou dobu
za akční cenu:

3.490 Kč (149 Eur)

Podívejte se, co se stane po zaplacení
a jak to vypadá uvnitř členské sekce
online programu ROZHODNI SE BÝT ZDRÁV

Jaké jsou ohlasy na online kurz?

„I když jsem spoustu věcí už slyšela, tak přicházely nové vhledy a aha momenty,
které zapadaly tam, kde to zrovna potřebuju. Fakt bomba.“

Takže obsahově bomba🤩🥰 Ty krátké lekce mi byly blízké i jako zdravotníkovi a celkově mě to moc baví. I jsem se nasmála a další den se těšila na pokračování. V hlavě mi zůstal příběh Eckharta o pozorovateli ega a vzorec 3E7P a 72:28. A věta: Asi vám ještě dostatečně nejeblo. 😂 A spousta dalšího. A i když jsem teď chodila spát pozdě, tak jsem se celkově cítila a cítím báječně, plná elánu a energie, nabytá nápady. Prostě ohromě mě to nabíjelo. Je to bezvadný, i když spoustu věcí už jsem slyšela, tak přicházely nové vhledy a aha momenty, které zapadaly tam, kde to zrovna potřebuju, fakt bomba. I jsem si uvědomila, že jsem hledala inspiraci jakou knihu číst a teď každý den poslouchám a čtu toto - přepisy celého kurzu do textu.
Lucka

MÁTE OTÁZKY?

Kdy začíná online kurz Rozhodni se být zdráv?

Teď probíhá akční nabídka za výhodnější cenu, ale samotný kurz už je hotový a připravený ke zhlédnutí.

Jak dlouho bude kurz trvat?

Celý obsah kurzu můžete zhlédnout podle svého tempa. Přístup ke kurzu vám zůstává natrvalo.

Kdo online kurzem provádí?

Všechna videa pro vás natočil MUDr. Jan Vojáček. V bonusové besedě navíc s Jaroslavem Duškem.

Můžu si online kurz zakoupit i později?

Ano, ale už nebude k dispozici za tak výhodných podmínek...

Do kdy platí tato nabídka?

Nabídka platí po omezený čas několika týdnů. Nebude stále dostupná.

Můžu se na něco zeptat?

Co bude jiné, když si kurz pořídím v rámci ročního členství v klubu UBZ?

Rozdíl je v tom, že pokud koupíte kurz samostatně, tak k němu máte trvalý přístup. Výhoda ročního členství je v množství obsahu, který získáte. Budete mít obsah k celému současnému i budoucímu obsahu klubu. Více se dočtete na objednávkové stránce kliknutím na tlačítko získat členství v Klubu UBZ.

NYNÍ JE ČAS ROZHODNUTÍ!

Získejte TEĎ online kurz 
ROZHODNI SE BÝT ZDRÁV
za nejvýhodnější cenu

Shrnutí, co na vás čeká:

 • První online kurz MUDr. Jana Vojáčka, CFMP
 • 17 lekcí základního kurzu
 • 3 bonusové lekce pro dotvoření vašeho nového pohledu na cestu ke zdraví
 • Vstupní a výstupní test Rozhodni se být zdráv
 • Celkem i s bonusy 300 minut obsahu (6h)
  Nahrávky jsou různě dlouhé od 1,5 min do 8 min, až po delší záznamy z přednášek
 • Bonusový záznam besedy s Jaroslavem Duškem - Rozhodni se být zdráv
  Beseda formou otázek a odpovědí, která je běžně dostupná jen pro členy Klubu UBZ
 • Videa ke stažení ve formátu MP3 pro poslech na cestách
 • Všechna videa přepsaná do textu ke čtení a efektivnějšímu samostudiu
  Transkripty videí vám umožní podtrhávání a zvýraznění klíčových myšlenek a Aha momentů z kurzu.
 • Pracovní sešit ke stažení, abyste si z kurzu odnesli co nejvíce

Online kurz po omezenou dobu
za akční cenu:

3.490 Kč

(140 Eur)

VYBERTE SI VŠECHNY POLOŽKY, KTERÉ VÁS ZAUJALY, VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A UDĚLEJTE SI RADOST A INSPIRUJTE SE 💖

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti