Unikátní možnost vybrat si ze všech besed, přednášek
a online kurzů UBZ, které jsme dosud vytvořili:

AKADEMIE JANA RAKA

Vyberte si ze všech besed, přednášek a online kurzů,
které vám třeba unikly a nejsou běžně dostupné
a ZÍSKEJTE K NIM NEOMEZENÝ PŘÍSTUP...

Interaktivní online kurz

Akademie Jana Raka

Jak prokouknout iluzi myšlení
a díky tomu směřovat ke zdraví a vyšší kvalitě života

Když si uvědomíme, že viditelná
realita je výtvorem naší mysli,
tak není nic, co by nás mohlo zastavit, jedině my sami!

Kapitoly

00:00:30
Jak jsi se dostal na „jinou“ cestu?
00:01:40
Cykly poznání a jak probíhají
00:04:50
Příběh uzdravení narušením systému přesvědčení
00:09:23
Co je pozornost?

Mimochodem, podobně jako vidíte výše kapitoly pod videjkem, tak stejně zpracováváme i další videa v kurzu pro lepší orientacisnadnější vracení se k oblíbeným částem videí.

Proč je důležité pochopit,
co je realita? 

K životní spokojenosti vede jistá forma cesty, kterou asi každý z nás nějakým způsobem hledá.

Myslím si, že na této cestě lze z ryze praktického hlediska najít vysvětlení pro spoustu věcí, které prožíváme.

V okamžiku, kdy pozorovatel začíná chápat, proč se děje to, co se děje, jakým způsobem se tvoří jeho hodnotový systém, tak to má velmi značný a praktický dopad na kvalitu jeho života.

Jak už bylo řečeno výše. Ve chvíli skutečného pochopení toho, co je mojí realitou, se můžeme otevřít intuici (zdravému rozumu) a všemu, co s ní přichází, tomu, co si všichni tak přejeme - vnitřní klid, rozhodnost, odolnost, tvůrčí schopnosti a další.

„Profesor Jan Rak ví. Ale co? Ví mnoho o fyzice, o životě, o povaze reality, o universálních principech, o důležitosti zdravého rozumu a také citu, o technologiích budoucnosti, které nám jsou ukrývány... Je toho mnoho. Honza Rak je člověk, který když mluví, tak nemusíte všemu rozumět a přesto něco hřejivého v sobě cítíte. Honza Rak nic netlačí, nepodsouvá, nehraje si na majitele pravdy a dogmat, jen nabízí vhledy k zamyšlení a navnímání. Je to člověk, se kterým chcete být a diskutovat a znovu jen být. Je to komplexní bytost nohama na zemi, s otevřenou myslí a srdcem. Co vám může jeho přítomnost dát? Všechno a nic. Záleží jen na vás.“
Jan Vojáček

Pokud jsme dostatečně otevření,
tak můžeme nacházet styčné body
ve spirituálním i vědeckém pohledu.

Neskromně se domnívám, že možná prožíváme dobu, kdy spojování vedeckého poznání s duchovními a nehmotnými skutečnostmi může vést k rozvinutí celkového poznání lidstva.

Že se dnes nemusíme jenom vracet, ale můžeme tvořit něco nového.

Nechci tím ale tvrdit, že máme čím obohatit tradiční systémy, jako je třeba buddhismus. Možná ne, ale možná ano.

Úryvek ze soukromého rozhovoru
mezi Janem Rakem a Janem Vojáčkem
před besedou "Co je realita".

Ukázka dokládá důležitost poznání faktu, co je realita a jak funguje naše prořívání.

Záznam celé besedy získáváte jako bonus k online Akademii Jana Raka.

Dalším bonusem Akademie Jana Raka je SLOVNÍČEK POJMŮ
pro lepší zážitek a porozumění z videí.

Příklad výkladu pojmů z videa výše:

 • Mentální konstrukt - výtvor mysli
 • Kvazi-fyzické fenomény - připomínající fyzické jevy
 • Body Matrixu - konkrétní příklady toho, čemu věříte, že je skutečné

Co všechno obsahuje
Akademie Jana Raka:

Akademie obsahuje videa úvodního a pokračovacího kurzu. Studovat videa můžete podle svého tempa. 

Poté si nové vědomosti jednou za dva měsíce znovu probereme a zvědomíme při interaktivních online setkáních, která jsou součástí akademie. Jan Rak přislíbil i v tomto roce 2023 pokračovat v pravidelném živém online setkávání.

Navíc máte přístupné záznamy tří besed: "Co je realita", "Změna pohledu" a "Víra jako hybná síla".

Budeme se společně věnovat tématům: zdraví, co je realita, vědomí, myšlení, osvobození se od myšlení, kde vzniká strach a jak jej překonat, kvalitě života...

Čím se liší obsah Akademie Jana Raka od obsahu volně dostupného na internetu? 

Můžeme prozradit, že se Jan Rak vzhledem k tomu, co ví, při natáčení více otevřel než je obvyklé na jeho veřejných vystupováních.

Sám se několikrát ujišťoval během natáčení, jestli může mluvit, jestli to uslyší jen podobně naladění lidé. Tak vznikala velmi osobní videa o tématech a otázkách, která na vás teď čekají v Akademii Jana Raka.

Základní a pokračovací kurz vás má povzbudit účastnit se navazujích interaktivních online setkání, která jsou zcela unikátním prvkem Akademie Jana Raka.

V mezidobí můžete shromažďovat dotazy, na které byste se chtěli zeptat. V Akademii bude jen omezený počet účastníků, a tak vznikne skutečně prostor pro každého. Na besedách obvykle dostáváme stovky otázek a odpovídáme konkrétně jen na některé z nich.

Akademie tak není uzavřeným a jednorázovým obsahem, ale živoucí dlouhodobější možností probrat vše, co vás zajímá. Navíc se můžete těšit na další překvapení, která chystáme.

Akademie Jana Raka:

 • Úvodní lekce a přivítání v Akademii s Janem Vojáčkem (55 minut)
 • Základní vstupní online kurz Jana Raka (109 minut)
 • Pokračovací online kurz Jana Raka (53 minut)
 • 3x záznam interaktivního online setkání s Janem Rakem (dohromady cca 360 minut)
 • 3x záznam z besed: Co je realita, Změna pohledu, Víra jako hybná síla (dohromady cca 360 minut)
 • Slovníček vědeckých pojmů a cizích slov, které Jan Rak občas používá
 • Celoživotní společné „bádání“ o podstatě naší reality

Jak to vypádá uvnitř Akademie?

Pozvánka Jana Raka
k interaktivním online setkáním:

Záznam prvního interaktivního setkání
s Janem Rakem
na téma: začátek bádání JÁ-JSEM

Na těchto interaktivních setkáních se budete moci doptat a prožít si nové poznání.

Záznam druhého interaktivního setkání
s Janem Rakem na téma: smyslu života, KDO-JSEM

Na těchto interaktivních setkáních se budete moci doptat a prožít si nové poznání.

Záznam třetího interaktivního setkání
s Janem Rakem
na téma: CO JE VĚDOMÍ

Na těchto interaktivních setkáních se budete moci doptat a prožít si nové poznání.

Harmonogram Akademie Jana Raka

Na všechno máte dostatek času s trvalým přístupem k ZÁZNAMŮM v členské sekci.

1. BONUS: záznam besedy
s Janem Rakem - Co je realita

K Akademii získáte přístup
k ZÁZNAMU besedy Co je realita v délce 2h:32min

2. BONUS: záznam besedy
s Janem Rakem - Změna pohledu

K Akademii získáte přístup
k ZÁZNAMU besedy Změna pohledu 2h:22min

3. BONUS: záznam besedy
s Janem Rakem a Jaroslavem Duškem
- Víra jako hybná síla

K Akademii získáte přístup
k ZÁZNAMU besedy Víra jako hybná síla v délce 1h:39min

4. BONUS v podobě slovníčku pojmů:

Pro lepší pochopení a srozumitelnost videí Jana Raka jsme pro vás připravili slovníček vybraných pojmů. Věříme, že díky zjednodušenému výkladu odborných pojmů a cizích slov, které Jan Rak občas používá, budete mít z Akademie lepší zážitek.

V žádném případě nejde o podceňování vašich znalostí, chtěli jsme jen připomenout významy slov a sjednotit se v porozumění Janova výkladu.

Získejte přístup do Akademie Jana Raka.
Otevřeli jsme ji znovu poprvé od jejího spuštění:

 • Úvodní lekce a přivítání v Akademii s Janem Vojáčkem (55 minut)
 • Základní vstupní online kurz Jana Raka (109 minut)
 • Pokračovací online kurz Jana Raka (53 minut)
 • 3x záznam interaktivního online setkání s Janem Rakem (dohromady cca 360 minut)
 • 3x záznam z besed: Co je realita, Změna pohledu, Víra jako hybná síla (dohromady cca 360 minut)
 • Slovníček vědeckých pojmů a cizích slov, které Jan Rak občas používá
 • Celoživotní společné „bádání“ o podstatě naší reality

Získejte přístup do Akademie Jana Raka:

 4.990 Kč

  (215 Eur)

VYBERTE SI VŠECHNY POLOŽKY, KTERÉ VÁS ZAUJALY, VYPLŇTE OBJEDNÁVKU A UDĚLEJTE SI RADOST A INSPIRUJTE SE 💖

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti