Zveme vás 17. 12. 2023 na besedu Jana Vojáčka a setkání komunity Umění být zdráv

Tvůrce 2024

... aneb konec role oběti.

Pozvánka k besedě od Jana Vojáčka

Na co se můžete těšit?

"Pojďme si při společné debatě s otevřeným srdcem a myslí nalít čistého vína
a zvědomit si,kde ještě stále v sobě neseme tendence být v roli oběti. Bude to chtít velkou odvahu připustit si to a zároveň se za to neodsuzovat.

Pokud se nám to společně podaří a zachováme prostředí bezpečí a laskavosti
a přijetí může se tento společný čas stát velmi transformační. Pojďme si již nenést zdroj role oběti v sobě do nového roku.

Pojďme být již zodpovědným tvůrcem v roce 2024. My, naše rodiny a svět to potřebuje. Role oběti vychází z našeho nevědomí a to, co léčí tento stav je si to prosvětlit porozuměním.

Každý z nás v sobě má transgeneračně zakořeňou tuto roli a je již na čas s tím skončit. Těším se na vás hrdinové, kteří do toho s námi půjdou."

Honza Vojáček

Jak poznat roli oběti?

Ze slov se dá spoustu vyčíst. Lidé jsou buď v pozici oběti a orientace na problém, nebo začínají být tvůrci a orientovat se na řešení. Pozná se to z jejich způsobu komunikace.

Kříž uprostřed následujícího schématu je křižovatka, ze které vždy volíme, jakým směrem se vydáme. Pokud slyším u lidí převážně ALE, že něco nejde, nebo je problém, že nemůžou, atd., tak vím, že tento člověk zatím ke zdraví nejde.

Pokud slyším AHA a následně vůli k hledání cest k řešení, tak vím, že je to cesta k sobě, k souladu, ke zdraví. Na cestě budou vždy nějaké ALE a AHA momenty, záleží, které budou vítězit.

Pozorujte svá ,,ALE” a svá ,,AHA.” Poznáte, zda vás ovládají strachy, nebo již máte odvahu se jim postavit.

Klíčové otázky:

Jak se stát tvůrcem svého života, svého zdraví, své reality v roce 2024 naplno?
Je možné změnit naše myšlení a přístup k nám samotným, který si neseme už od dětství?
Orientujete se na problém, nebo raději na jeho řešení?
Vidíme svět ve své ryzí prosté skutečnosti, nebo ho vidíme takový, jací jsme my sami?
Dokážete připustit, že každý bit informace, který vyhodnocujete smysly, projde systémem vašich unikátních filtrů nevědomí?

Nové poznatky využijete pro své zdraví a pohodu v novém roce 2024.


Na besedu navazuje
PŘEDVÁNOČNÍ setkání členů Klubu Umění být zdráv

Pojďme si dopřát zklidnění, pojďme se společně naladit na kouzelnou atmosféru Vánoc.
A především otevřít naše srdcevytvořit krásnou léčivou energii.

Všichni členové Klubu UBZ jsou srdečně zvání na další společný čas.

Informace o akci:

Kdy? 17. prosince 2023 od 15:00 hodin.

Kde? Loď Cargo Gallery, Praha, Hořejší nábř., Praha 5 - Smíchov.

Co? Beseda Tvůrce 2024, aneb konec role oběti (pro širokou veřejnost), navazující předvánoční setkání členů Klubu Umění být zdráv (pro členy Klubu Umění být zdráv).

Beseda Tvůrce 2024, aneb konec role oběti je pro vás, pokud...

  • Se chcete naplno stát tvůrcem svého života.
  • Zajímáte se o to, jaké břímě si nesete s sebou životemu už od útlého dětství.
  • Chcete zjistit jak se místo orientace na problém začít orientovat spíše na řešení.
  • Máte odvahu postavit se svým strachům které vás mnohdy úplně ochromí.
  • Chcete hlouběji poznat možnosti a sílu svého vědomí.

Prozkoumejte hlouběji, jak být v roce 2024
tvůrce a vystupit z role (někdy nevědomé) oběti.

ŽIVÁ BESEDA JANA VOJÁČKA
se ZÁZNAMEM s neomezeným přístupem:

550 Kč

23 (Eur)

Vyplňte svou objednávku a získejte vstupenku
na besedu se záznamem.

Děkujeme za vaši důvěru a že nám pomáháte svým příkladem šířit hlavní myšlenku zdravější společnosti pro sebe a naše děti