Díky za váš opětovný zájem...

Tento formulář jste už jednou vyplnili - prozkoumejte svoji e-mailovou schránku, kde najdete další informace ze světa Umění být zdráv.

Infografiku si můžete stáhnout kliknutím níže.

Instrukce, jak s infografikou pracovat, najdete níže v textu...

Co dělat dále s infografikou
Desatero odolnosti pro každý den?

Praktické tipy v oblasti pilířů zdraví

„Děkuji, že máte chuť převzít zodpovědnost a začít vědomě budovat svoji odolnost. Protože pokud sledujete nebo posloucháte můj obsah, tak jste na cestě budování své odolnosti a zdraví.

Rád bych vám dnes předal praktické tipy v oblasti pilířů zdraví, které mně za celou dobu vědomého průvodcovství ke zdraví dávají smysl.

Shrnul jsem je na konci své druhé knihy Rozhodni se být zdráv, kde se o nich můžete dozvědět velmi stručně.

Dnes bych vám je ale chtěl více rozvést a uvést do praktičtějšího rámce a širšího kontextu.“ MUDr. Jan Vojáček.


Zkušenost z ordinace MUDr. Jana Vojáčka:

Velmi milá zkušenost z ordinace, kdy si můj klient přinesl infografiku z kurzu Desatero odolnosti pro každý den.

Infografika mu umožnila vizuální přehled o důležitých pilířích budování odolnosti, kde si sám vyznačil svoje subjektivní vnímání kvality jednotlivých pilířů a jejich aktuální role při budování odolnosti.

Barevně si rozlišil pilíře, které jsou mu již jasné, a které jsou již součástí jeho nových automatických návyků, a také pilíře, kde si není tak jistý a potřebuje se o nich dozvědět více. Hodně nám pomohlo subjektivní procentuální ohodnocení jednotlivých pilířů, protože jsme okamžitě viděli, které pilíře jsou těmi, které odolnost oslabují, a na které je potřeba se více zaměřit.

Slovy klienta: „Jsem rád, že mám tuto vizuální pomůcku, ve které se mohu snadno orientovat a vím na co je potřeba se zaměřit. Mohu si to každý den připomínat a dynamicky v čase s pilíři pracovat.“

INSTRUKCE k použití infografiky: Desatero odolnosti

Na základě Honzovi zkušenosti s klientem z jeho ordinace jsme pro vás připravili návod, jak pracovat s infografikou Desatera odolnosti. Věříme, že vám bude skvělým prvotním průvodcem.

1. Vyplňte KVALITU a POZORNOST

Nejdříve se zamyslete nad subjektivně vnímanou KVALITOU daného bodu desatera na škále 0 - 10.

Nula na škále znamená: úplná bída. Příklad pohyb: vůbec se nehýbám, nevstanu z postele. Nebo v životě jsem neviděl východ slunce. Nebo jím jen junk food.

Deset na škále znamená:  jsem v tom totální mistr, úplně zmáknuté. Jsem jen na přirozeném světle, hýbu se adekvátně venku, atd.

Druhým údajem je POZORNOST. Kolik dávám danému bodu pozornosti? Opět na škále 0 - 10. Nula znamená: vůbec tomu nevěnuji pozornost, nevědomě nebo už je to pro mě vědomě zcela přirozené, automatické.

Příklad u stravy: Zatím se nestravuji dle mého soudu ideálně, tak dám kvalitu bodu stravování 5, ale už se o to dost začínám zajímat a dávám tomu pozornost 8.

Příklad u spánku: Vnímám kvalitu na 8 a pozornost tomu už věnovat nemusím, protože to mám vychytané a je to pro mě automatické, mít dobrý spánkový režím, takže pozornost na 2.

2. Graficky znázorněte ÚROVEŇ

CÍLEM je, abyste měli všechny pilíře na 7-8 a zároveň už tomu nemuseli věnovat moc pozornosti.

Desatero může být i vodítkém, kde třeba začít. Příklad pohyb: kvalita na 3 a pozornost na 3, tak je potřeba pozornost zvýšit, aby šla nahoru i kvalita.

Na závěr si všechny oblasti Desatera barevně zvýrazněte podle vysvětlivek vpravo:

Hodnota kvality a pozornost 0 - 6 znamená, že je DOLE.
Hodnota kvality a pozornosti 7 - 10 zanamená, že je NAHOŘE.

  1. Nevědomí - kvalita dole, pozornost dole
  2. Začínám zvědomovat - kvalita dole pozornost nahoře
  3. Zvědomuji - kvalita nahoře, pozornost nahoře
  4. Žiju tak - kvalita nahoře, pozornost dole („cíl“)

3. Napište si na infografiku DATUM vyplnění

Abyste se mohli k Desateru pravidelně vracet a vidět vaše posuny v čase, napište si na infografiku datum vyplnění po pozdější porovnání. Doporučujeme infografiku po nějaká době aktualizovat.