TEST
EMOCIONÁLNĚ DESTRUKTIVNÍCH
VZORCŮ

Od dramatu ke klidu,
aneb MISTREM svých emocí

"Takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější."

Tento test je zásadní v porozumění našim reakcím jako automatismům vycházejících z podvědomých schémat/vzorců/programů.

Pokud jsou tyto vzorce nepoznané, v nevědomí, řídí náš život a my pak opět nevědomě hledáme různé kompenzace, jak zmírnit jejich negativní vliv ve formě vysokého vnitřního napětí.

Bohužel jsou tyto kompenzace často sami o sobě destruktivní.

Už samotné vyplňování testu a rozjímání nad otázkami je terapeutické. A  právě takzvané zvědomování nevědomých procesů je nejléčivější.

A to je přesně to, co tento test přináší.


ÚVODNÍ VIDEO K TESTU E-D-V

ÚVOD K EMOCIONÁLNĚ – DESTRUKTIVNÍM VZORCŮM

Postup pro vyplňování testu:

Na každé tvrzení či popis v testu lze odpovědět bodovým hodnocením na škále 1 až 6, podle toho, do jaké míry pro vás to či ono tvrzení platí. Bodovou škálu intenzity pravdivosti máte uvedenou v úvodu testu. Přečtěte si prosím větu či tvrzení a ohodnoťte dle bodové škály. V každém testu potom sečtěte celkové skóre.

TEST KE STAŽENÍ V PDF

- KROK 1 - 

Test si vytiskněte a vyplňte podle postupu výše nebo v dokumentu.

 VYHODNOCENÍ TESTU
- KROK 2 -

Vyhodnocení testu emocionálně-destruktivních vzorců

Test pro určení emocionálně - destruktivních vzorců má dvě části. V první části určujete sílu vzorce v současnosti, který je dán výškou bodového skóre. Ve druhé části hodnocení síly vzorce nutno přihlédnout k tomu, zdali se vyskytuje u některých vzorců alespoň jednou či vícekrát ohodnocení pět nebo šest. Pokud ano, potom jde jistě také o váš vzorec, i když celkové skóre může být nízké.

10 – 19 - skóre je velmi nízké a tento vzorec prakticky vůbec nemáte

20 – 29 - nízké skóre - vzorec se může objevit jen výjimečně

30 – 39 – střední skóre - tento vzorec se u vás vyskytuje, ale asi není tím hlavním

40 – 49 - poměrně vysoké skóre - může to být jeden z vašich hlavních vzorců

50 – 60 - velmi vysoké skóre - je zcela určitě jedním z vašich hlavních vzorců

VYHODNOCENÍ TESTU

- KROK 3 -

Určení destruktivních vzorců

Teď si podle vyhodnocení z prvního kroku k jednotlivým testům stáhněte a zjistěte podrobnosti konkrétního vzorce. Číslo testu se vztahuje ke konkrétnímu vzorci 1-11. Např. vám vyšla největší síla vzorce z testu 2, tak se podívejte, který vzorec se pod 2 ze seznamu níže skrývá:

POZVÁNKA do online kurzu:
Emoční tělo od MUDr. Jana Vojáčka

Pusťte si video-pozvánku...

Co zásadního zjistil MUDr. Jan Vojáček

z příběhů lidí, kteří prošli jeho ordinací?

„V průběhu let jsem se ve své ordinaci setkával s mnoha stovkami až tisíci lidí. Začal jsem vnímat, o čem vlastně je naše dlouhodobé zdraví a kvalita života.

Téma emocí nebylo u mě na začátku na první koleji, protože medicína je hlavně o těle - fyziologii, biochemii, anatomii.

A i já sám jsem se v průběhu svého života potácel v určitých emočních nezdarech a vztahových problémech. Stále jsem nevěděl, proč se to děje, co to znamená.

Cítil jsem v průběhu života určité emoce, které mi nedělaly dobře. A nevěděl jsem, jak s nimi naložit.

V mém případě to byla dlouhodobá frustrace...

Na první pohled máte všechno, ale uvnitř nejste spokojeni. Přestane vám to dávat logiku, protože si říkáte:

Co víc si ještě přát? Co ještě víc mít? Vždyť chodím na medicínu, hraju fotbal, potkávám se s nejkrásnějšími ženami v kraji. Tak o co se jedná?

Tenkrát jsem vůbec neměl ani páru o tom,...

  • ... co emoce znamenají.
  • ... odkud se vlastně berou.
  • ... jakým zásadním způsobem souvisí s mým vnitřním světem, podvědomými nastaveními a programy.
  • ... netušil jsem, jak moc ovlivňují moje zdraví.

To jsem všechno začal zjišťovat až právě v ordinaci, kdy jsem se bavil s lidmi a slyšel jejich příběhy.

Většinou to začalo od zdravotních problémů, patálií s tělem...

Ale když jsem naslouchal důsledně tomu, co člověk říká, tak se nedalo nezachytit, že nejde jen o jeho tělesné zdraví, o jeho životní styl, ale...

že jde o jeho PROŽITEK, že jde o jeho vztahy, že jde o to, jak se v životě má celkově.

A čím dál víc to na mě začalo blikat.“